tirsdag 3. februar 2009

Politibemanningen skal styrkes

For den rød-grønne regjeringa er folks trygghet i hverdagen viktig. Målet for justispolitikken vår er å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer. Derfor er også et nært og sterkt politi viktig for oss. Det er ikke tvil om at det i den siste tiden har vært en utfordrende situasjon knyttet til bemanningen i politiet. Det skyldes blant annet at det ble utdannet for få politifolk under forrige regjering. Denne situasjonen har regjeringa tatt på alvor, og dette kom godt til syne da den finanspolitiske tiltakspakka nylig ble lagt fram. I tiltakspakka ble det gitt 252 millioner kroner for å opprette 460 nye sivile stillinger i politiet. Selv Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund har kalt dette ”et historisk løft” for politiet. Når disse nye stillingene er besatt, kan om lag 280 polititjenestemenn frigjøres fra sivile oppgaver som arrestforvaring, transport og grensekontroll, og settes inn i operativt politiarbeid. Dette betyr flere politifolk på patrulje i gatene, og flere betjenter til å rykke ut på oppdrag.

De 460 nye sivile stillingene kommer i tillegg til årsverkene som ligger inne i statsbudsjettet for 2009, noe som betyr at politiet totalt får en økning på 710 årsverk i 2009. Dette vil gi et merkbart løft for hele politietaten, og gjøre politiet sterkere rustet til å forebygge og bekjempe kriminalitet i lokalmiljøene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar