tirsdag 3. februar 2009

Blasfemiparagrafen forgår - ytringsfriheten består

De siste dagene har debatten rundt fjerning av blasfemiparagrafen og en endring av straffeloven vært høylytt i politiske kretser og i media. Jeg finner det derfor nødvendig å presisere følgende:

Blasfemiparagrafen vil bli fjernet jamfør endringen i straffeloven, som er fremlagt fra Stortinget.

I den samme lovsaken varsles det at en tidligst i 2011 skal fremme en sak, der man skal se på hatbestemmelsen i straffeloven. Før en slik sak eventuelt vil bli fremmet for Stortinget, vil man ha en grundig utredning av saken. Deretter vil saken bli sendt på høring, slik at alle innstanser vil få si sitt. I tillegg skal Regjeringen og regjeringspartienes stortingsgrupper behandle saken, før den blir fremmet for Stortinget.

Personlig har jeg vanskelig for å se nødvendigheten av å stramme inn hatbestemmelsen, så lenge ytringsfriheten vil være regulert gjennom grunnloven og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Dessuten tror jeg – med de siste ukenes debatt – at en innstramming av straffelovens hatbestemmelse ikke vil få flertall for å kunne fremmes. Men uansett vil vi få god tid på å diskutere dette. Et eventuelt lovforslag vil først bli fremmet i 2011!!!

3 kommentarer:

  1. Bra oppklaring Gunn Karin, da føler jeg meg relativt trygg på at det kommer til å gå for seg på fornuftig vis.

    SvarSlett
  2. Det var jammen bra. Det var et såpas sterkt opprør mot forslaget, fra alle politiske kanter, at dette nok ikke hadde gått.

    SvarSlett
  3. Beklager Gunn Karin, men dere har vist helt siden karikaturstriden at vi ikke kan stole på at AP forsvarer ytringsfriheten på en troverdig måte. Skremmende hvordan AP mangler antenner på hva som foregår på grasrota både i eget parti og resten av landet.

    SvarSlett