søndag 26. april 2009

Fritt Ord legitimerer Nina Karin Monsens mobbing av homofile

I Dagbladet 26.april kan vi lese Nina Karin Monsen sitt forsvar for hvorfor hun er verdig Fritt Ords pris. I et tosiders oppslag bruker hun all sin verbale makt på å trakkasere homofile og ikke minst deres barn gjennom følgende uttalelser: " Lesbiske ser på mannen som en stut, en ren melkemaskin til bruk i avl. De oppsøker en helseklinikk for å få utvalgte donorer. Det mener jeg er rasehygiene på privat basis med bioteknologers hjelp. Slike kvinner nedverdiger seg selv og sitt barn. De lar barna starte livet med et handikap." Videre sier hun: " Jeg vil klart kalle det handikap. Det får kognitive og følelsesmessige konsekvenser at de er fratatt en far-av stortinget." Disse ytringene er nesten identisk med flere kronikker som stod på trykk i fjor vår av Nina Karin Monsen og i hennes bok "Kampen om ekteskapet og barnet ". Disse kronikkene og boka har vært et viktig bidrag til at hun nå tildeles prisen.
Styret i Fritt Ord begrunner sin tildeling med hennes ; " Gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt." Nina Karin Monsen har sin frie rett til å si alt hva hun mener om homofile. Men å kalle hennes formdomsfulle og hatske meninger for gjennomreflekterte er meg helt uforståelig. Jeg mener Monsen sitt bidrag til den offenlige debatten på ingen måte er så viktig at den bør belønnes med en prestisjetung pris. Fremdeles er det vanskelig å være homofil i Norge. Mange kvier seg for å komme seg ut av skapet og mange velger å leve i skjul. Nina Karin Monsens bidrag i den offentlige debatten er å gjøre tilværelsen enda vanskeligere for homofile og ikke minst for deres barn. Hun utviser intet mot med sine ytringer, men bidrar med vrangforestillinger og fordommer. Gjennom sin tildeling bidrar Fritt Ord til å legitmere slike holdninger.

mandag 20. april 2009

Gratulere med dagen Gro!

Gro var mitt store forbilde på slutten av 80-tallet. Hun viste oss unge jentene at det var mulig for en kvinne å nå til topps i politikk og samfunnsliv. Hun bidro med utnevning av sin kvinne regjering i 1986 til at kvinners definitive inntog i norsk politikk Men like mye som hun var et forbilde og inspirasjonskilde bidro hun til at min generasjon unge kvinner fikk muligheter våre mødre bare kunne drømme om. Gros kvinne-regjering økte foreldrepermisjonen fra 18 uker til 52 uker, de satte igang en massiv utbygging av barnehageplasser og innførte rett til å være hjemme med syke barn. Min generasjon er den første som slipper å velge bort enten jobb eller barn. Gro har gjort det mulig for oss å både være yrkesaktive og småbarnsmødre. Og det det har gitt resultater. Norske kvinner har den høyeste yrkesdeltakelsen i verden, samtidig som vi er på Europatoppen i å føde barn. Gratulere med dagen og tusen takk Gro for din innsats for norske kvinner som gjør at vi i dag lever i verdens mest likestilte land.

mandag 13. april 2009

Spent politisk situasjon under nyttårsfeiring i Thailand

I den fredelige badebyen Cha-Am to timers kjøring fra Bangkok deltar vi i feiringen av det Thailandske nyttår- Songkran. Samtidig utspinner det seg et nytt politisk drama i hovedtaden Bangkok. Lille Cha Am er derimot fylt til randen av Thailandske turister som koser seg under de skyggefulle trærne ved stranda.
I Bangkok har demonstrantene igjen inntatt gatene, men denne gang er det de røde skjortene som demonstrerer. De har erstattet de gule som vant en foreløpig politisk seier i forbindelse med demonstrasjonene og sin okkupasjon av flyplassen i november i fjor.
De gule fikk den gang drahjelp fra den Thailandske konstitusjonsdomstolen som avsatte Sornchai Wongsawat og forbød det Thaksin-vennlige regjeringspartiet People Power Party.
I etterkant valgte det thailandske parlamentet opposisjonslederne Abhisit Vejava til statsminister i en særdeles spennende avstemning i parlamentet.
Rødskjortene støtter den tidligere statsminister Thaksin Sinawatra som ble styrtet i et ublodig militærkupp i 2006. I sin regjerningstid hadde han skaffet seg stor støtte blant landets fattigste, særlig på landsbygda, som ikke hadde fått nydt godt av den økonomiske oppgangen på 90-tallet.
Men Thaksin og de som i dag blir anklaget for å være hans forlengede arm inn i Thailandsk politikk er foraktet av Gulskjortene som representerer middelklassen og av eliten ved det kongelige hoff ,samt hæren. De anklager Thaksin for korrupsjon og illojalitet overfor monarkiet.
Rødskjortene krever nå den nye statministerens avgang og utskriving av nyvalg. Dette blir nå fulgt opp med at Thaksin Sinawatra, som er i eksil i Storbritania etter korrupsjonsanklager,oppfordrer sine rødskjortede støttespillerer til revolusjon.
Thailand har tradisjon for fredelig demonstrasjoner, ja endog for fredelige statskupp. Men utviklingne de seneste dagene med fysiske angrep på statministeren, hærens skyting mot demonstranter og innføring av unntakstilstand kan desverre tyde på at kampen om den politiske makten i smilets land kan bli blodig.
Men fra vårt lille badested ved Siambukta er vi foreløpig helt uberørt av dramatikken som utspinner seg 200 km unna. Vår største bekymring er at vi skal bli angrepet av thaier med vannpistoler og bøtter full av isbiter, noe som er en sentral del av Sonkranfeiringa.

torsdag 2. april 2009

Kontantstøtten skal avvikles

På lik linje med at jeg har sett frem til den dagen vi har full barnehagedekning, har jeg også sett frem til å kunne avvikle kontantstøtten. Arbeiderpartiet har vært den fremste motstanderen av kontantstøtten. Tiden er overmoden for å avvikle ordningen. Evalueringene av kontantstøtten viser at foreldre ikke har fått spesielt mye mer tid sammen med barna sine, og at mange har brukt pengene på omsorgsløsninger utenom hjemmet. Årsaken til dette var at det tidligere ikke var nok barnehageplasser. Men i takt med utbyggingen av barnehageplasser, har bruken av kontantstøtte sunket kraftig. Dette viser at småbarnsforeldre først og fremst ønsker omsorgsløsninger når de selv er på jobb, og ikke en sjekk med kontantstøtte. Evalueringen forteller også at i de familiene med lavinntekter, er andelen kontantstøtte mottakere betydelig høyere enn i familier med høye inntekter og høy utdannelse. Bruken av kontantstøtte er høyere blant ikke-vestlige innvandrere enn i andre deler av befolkningen. Kontantstøtten bidrar derfor til å undergrave integrering. Kontantstøtteordningen er med på å ødelegge for at mor og barn lærer norsk. I tillegg er den med på å holde innvandrerkvinner ute av arbeidsmarkedet. Nå som vi nesten er i havn med full barnehagedekning ser jeg ingen grunn til å endre kontantstøtteordningen. Tiden er inne for avvikling! Selvsagt skal man varsle utfasingen i god tid, men jeg tror det er viktig at man nå tar lærdom av de evalueringene man har og avvikler ordningen en gang for alle. Jeg tror den beste måten å gjøre dette på er å gi ett års varsling på at man ikke tar inn nye årskull i ordningen, slik at det blir en naturlig avvikling. Dette gjør at vi sikrer at alle kommunene er kommet i havn med full barnehagedekning, og at familiene får en lang nok tid til å tilpasse seg endringen.