torsdag 2. april 2009

Kontantstøtten skal avvikles

På lik linje med at jeg har sett frem til den dagen vi har full barnehagedekning, har jeg også sett frem til å kunne avvikle kontantstøtten. Arbeiderpartiet har vært den fremste motstanderen av kontantstøtten. Tiden er overmoden for å avvikle ordningen. Evalueringene av kontantstøtten viser at foreldre ikke har fått spesielt mye mer tid sammen med barna sine, og at mange har brukt pengene på omsorgsløsninger utenom hjemmet. Årsaken til dette var at det tidligere ikke var nok barnehageplasser. Men i takt med utbyggingen av barnehageplasser, har bruken av kontantstøtte sunket kraftig. Dette viser at småbarnsforeldre først og fremst ønsker omsorgsløsninger når de selv er på jobb, og ikke en sjekk med kontantstøtte. Evalueringen forteller også at i de familiene med lavinntekter, er andelen kontantstøtte mottakere betydelig høyere enn i familier med høye inntekter og høy utdannelse. Bruken av kontantstøtte er høyere blant ikke-vestlige innvandrere enn i andre deler av befolkningen. Kontantstøtten bidrar derfor til å undergrave integrering. Kontantstøtteordningen er med på å ødelegge for at mor og barn lærer norsk. I tillegg er den med på å holde innvandrerkvinner ute av arbeidsmarkedet. Nå som vi nesten er i havn med full barnehagedekning ser jeg ingen grunn til å endre kontantstøtteordningen. Tiden er inne for avvikling! Selvsagt skal man varsle utfasingen i god tid, men jeg tror det er viktig at man nå tar lærdom av de evalueringene man har og avvikler ordningen en gang for alle. Jeg tror den beste måten å gjøre dette på er å gi ett års varsling på at man ikke tar inn nye årskull i ordningen, slik at det blir en naturlig avvikling. Dette gjør at vi sikrer at alle kommunene er kommet i havn med full barnehagedekning, og at familiene får en lang nok tid til å tilpasse seg endringen.

4 kommentarer:

 1. Det er på tide vi legger en håpløst gammeldags og likestillingsfiendtlig ordning bak oss. Jeg ser også fram til den dagen!

  SvarSlett
 2. "Dette viser at småbarnsforeldre først og fremst ønsker omsorgsløsninger når de selv er på jobb, og ikke en sjekk med kontantstøtte." Vel, var vel 57 prosent som valgte kontantstøtte i fjor. Det er faktisk flere som vil ha kontantstøtte enn som ikke vil ha den. Selv om det lønner seg å gå i arbeid, er det mange som heller velger å være hjemme.

  Ønsker du rett og slett obligatorisk barnehage fra barna er 1 år? Det blir jo praksisen med mindre man har penger opp etter ørene...

  SvarSlett
 3. Veldig bra! Vi må slutte å betale folk for å ikke bruke et offentlig tilbud og heller øke barnetrygden til alle. Nå er også Senterpartiet på gli, så nå er det endelig mulig å få til noe.

  SvarSlett
 4. Gjuul: Du har tatt og vil ta valg i ditt liv fordi du har en mulighet til å velge. Hvorfor vil du ta fra andre folk en valgmulighet fordi den ikke passer deg?

  Og dersom du er overbevist om at folk ønsker barnehageplass og ikke sjekk - vel da vil kontantstøtten gå i grava uten at AP trenger å gjøre annet enn å fikse full barnehagedekning.

  SvarSlett