torsdag 25. mars 2010

Må varsle flytting med barn

Mødre eller fedre med hovedomsorg for barn har hittil kunnet flytte uten å informere samværsforelderen. Det blir det nå slutt på. Vi har vi nettopp vedtatt varslingsplikt ved flytting. Det betyr at forelderen med hovedansvar for barn(a) seks uker før flytting må melde fra til den andre, slik at vedkommende får anledning til å ta til motmæle.

Hvorfor gjør vi dette?
1. For å gi foreldrene tid og mulighet til å tenke gjennom deres situasjon ved flytting
2. For å gi foreldrene mulighet til å drøfte hvordan flytting vil påvirke samværet med barn(a)
3. For å gi foreldrene anledning til på ny å vurdere hvor barnet skal bo fast

mandag 8. mars 2010

Blås i likestillingskampen…

Likestillingskampen er vunnet. Målene er nådd. Vi kvinner kan bare legge oss ned på sofaen og nyte et glass konjakk, mens mannen vasker gulvene. Ja, det kan vi. Men her er 10 grunner til at vi ikke bør gjøre det:

1. Kvinner tjener 14 prosent mindre enn menn
2. Kun 18 prosent av professorer ved høyskoler og universiteter er kvinner
3. 43 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid
4. 87 prosent av minstepensjonistene er kvinner
5. 34 prosent av stortingsrepresentantene er kvinner
6. Bare 7 prosent av styrelederne i allmennaksjeselskaper er kvinner
7. 8 kvinner ble drept av samboer eller ektefelle i 2007 - ingen menn
ble drept
8. Kvinner tar 89 prosent av foreldrepengedagene
9. Kvinner bruker 180 minutter på hus-, omsorgs- og vedlikeholdsarbeid
i hjemmet, menn bruker bare 113 minutter
10. Kun én av ti trenere i OL-troppen er kvinne

Tør du fortsatt ligge på sofaen mens mennene styrer verden? Det våger i hvert fall ikke jeg.

tirsdag 2. mars 2010

Kan dømme barn til å ha to hjem

Den nye barneloven vil gi domstolene mulighet til å idømme delt bosted for barn med skilte foreldre. Dagens regelverk er tradisjonsbundet og favoriserer mor, sier Gunn Karin Gjul til Dagsavisen.