mandag 8. mars 2010

Blås i likestillingskampen…

Likestillingskampen er vunnet. Målene er nådd. Vi kvinner kan bare legge oss ned på sofaen og nyte et glass konjakk, mens mannen vasker gulvene. Ja, det kan vi. Men her er 10 grunner til at vi ikke bør gjøre det:

1. Kvinner tjener 14 prosent mindre enn menn
2. Kun 18 prosent av professorer ved høyskoler og universiteter er kvinner
3. 43 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid
4. 87 prosent av minstepensjonistene er kvinner
5. 34 prosent av stortingsrepresentantene er kvinner
6. Bare 7 prosent av styrelederne i allmennaksjeselskaper er kvinner
7. 8 kvinner ble drept av samboer eller ektefelle i 2007 - ingen menn
ble drept
8. Kvinner tar 89 prosent av foreldrepengedagene
9. Kvinner bruker 180 minutter på hus-, omsorgs- og vedlikeholdsarbeid
i hjemmet, menn bruker bare 113 minutter
10. Kun én av ti trenere i OL-troppen er kvinne

Tør du fortsatt ligge på sofaen mens mennene styrer verden? Det våger i hvert fall ikke jeg.

4 kommentarer:

 1. 1. Dette skyldes at kvinner og menn har forskjellige preferanser; de bør ikke overstyres.
  2. Ditto.
  3. Ditto.
  4. Ditto.
  5. Ditto.
  6. Ditto.
  7. Problematisk, men hvordan i alle dager får du det til å bli et likestillingsproblem!? Det er et kriminalitetsproblem. Eller mener du det hadde vært bedre om halvparten av disse drapene ble begått av kvinner?
  8. Se 1.
  9. Ditto.
  10. Ditto, men også et utslag for menn og kvinners forskjellige fysiske egenskaper.

  Det koker altså ned til at hvis vi skal løse "problemene" må vi overstyre menn og kvinners frie valg. Ikke særlig liberalt.

  SvarSlett
 2. Olve - nr. 7 er et likestillingsproblem fordi vold mot kvinner ikke har status eller prioritet hos politiet. Når en statistikk er så talende, så kan du vel ikke fullt alvor si at det ikke ligger annet bak enn "vanlig" kriminalitet?

  SvarSlett
 3. Det er selvfølgelig en relevant innvending. Jeg bare reagerer på betegnelsen "likestillingsproblem", ettersom det impliseres at problemet er at ofrene er kvinner, ikke at det begås mord.

  SvarSlett
 4. 1.Dette er bruk av statistikk som eg ikkje forstår. Kva er det ein samanliknar? Betyr dette at ein mannleg sjukepleiar på Rikshospitalet med 100% stilling som vanleg sjukepleiar tener 14% meir enn ei kvinneleg sjukepleiar som innehar same stillinga? Eller samanliknar ein ei ingeniørstilling i kommunen, besatt oftast av ein mann, med ei kvinneleg sjukepleiar på eldreheimen. Er det sannsynleg at marknaden slår inn her og at ein må betale meir for å få tak i ein ingeniør fordi ein i større grad konkurrerer med private verksemder?
  2.Er ikkje dette eit generasjonsproblem som vil endre seg dramatisk?! I dei næraste åra vil alle dei gamle professorane gå over i pensjonistane sine rekker. Ein kan vel ikkje godt sei dei opp for å tilsetje kvinner, det blir og feil. Det er etter det eg veit overvekt av kvinner i dei lange akademiske studia så då står dei vel klar til å søke disse professorata. Dersom det er nokre forstokka kjønnsfasistar som styrer disse tilsetjingsprosessane får ein heller gå inn og lovregulere tilsetjingsreglane.
  3.Er dette eit resultat av diskriminering?
  4.Dette vil bli heilt anleis i neste pensjonistgenerasjon.
  5.Forgubba valnemder må nok ta skulda her. Eller må kvinner markere seg meir i lokalpolitikken? Det er kvinneleg ordførar på Stord, og det var to kandidatar. Ei frå høgre og ei frå AP
  6.Først må ein jobbe for fleire kvinner i styrene. Så vil dei etter kvart bli styreleiarar.
  7.Kan vel ikkje seiast å vera mangel på likestilling dette. Skal kvinner drepe fleire menn for at det skal bli meir likestilling?
  8. Sopar til seg der dei kan
  9. Menn og kvinner jobbar like mykje totalt sett
  10. Merkeleg.

  SvarSlett