onsdag 1. september 2010

Fortsatt utbyttebegrensning i barnehagesektoren

De rødgrønne partiene står fast ved utbyttebegrensning og regulering ved salg av barnehager. Det som står på trykk i VG i dag er feil. Vi har overhodet ikke snudd i saken. Vi mener fortsatt at utbyttebegrensning er viktig for å sikre at pengene statene har bevilget til barnehagesektoren kommer ungene til gode, og ikke havner som overskudd hos store, kommersielle selskaper.

Regjeringen vil også regulere salg av barnehager. Men vi vil sikre at loven har ønsket virkning. Derfor har vi bedt høringsinstansene komme med innspill på hvordan reglene best mulig kan utformes. Og nettopp derfor er vi innstilt på å justere lovteksten. Men ingen skal være i tvil om at vi vil regulere salg av barnehager.

Private barnehageeiere har fått 100 prosent finansiering til drift av det offentlige og gjennom foreldrebetaling. De neste fem årene vil vi gi de private enda bedre økonomi. Men vi må unngå at disse pengene havner som overskudd i lomma på eierne istedenfor å sikre kvaliteten i de private barnehagene.

1 kommentar:

 1. Selvfølgelig er det 100% finansiering av foreldre og stat! Hva skulle alternativet være ? Salg av produkter i barnehagen ? Reklame ?
  Ærlig talt - ikke prøv å fremstill denne finansieringen som dere er snille. Dette er et absolutt minimum av hva man kan forvente!

  Det er helt i orden med regulering av salg og utbyttetak. Om det gjelder for nye barnehager fra vedtaket er fattet.
  Ellers får det tilbakevirkende kraft.

  Dette skulle dere ha kommet med før dere inviterte barnehagene med på løftet. Ellers får dere la det være.

  Jeg spiller spill med barna mine. De forsøker å jukse ved å endre reglene etter spillet har startet. Derfor er jeg ekstra nøye med å forklare reglene før vi starter.

  Jeg syns dere skal være voksne nok til å innse at dere lagde reglene før spillet startet. Nå som spillet er i gang kan dere ikke komme etterpå å endre dem. Det blir som å oppføre seg som unger.

  SvarSlett