tirsdag 19. januar 2010

Høyre stjeler pappas permisjon

Mens vi andre er mest opptatt av å gi fedre mer tid med barna sine, bedriver Høyre en bakstreversk og gammeldags familiepolitikk.

Høyre har alltid vært en motstander fedrekvoten, helt fra den ble innført i 1993 har de stemt imot. Det er derfor ingen nyhet at de vil fjerne ordningen slik den er i dag. Vi i Arbeiderpartiet ønsker at fedrene skal få utvida permisjonen, mens Høyre vil bremse den positive utviklingen vi har hatt de siste årene.

Fedre har tatt og fått en større andel av permisjonen de siste årene. En konsekvens av Høyres politikk vil være at familiene vil fortsette å ta tradisjonelle valg, noe som vil bety at mor tar store deler av permisjonen. Far blir dermed avspist med smuler.

Før 1993 var det kun 3 prosent av fedrene som tok ut permisjon. Etter at det ble gitt fire uker permisjon til fedrene, tok hele 70 prosent ut permisjon. Prosentandelen har økt i takt med ytterligere utvidelser som har blitt gjort, og antall uker fedre tar ut har økt. Dette forteller oss at større valgfrihet ikke nødvendigvis betyr at det blir tatt ut mer permisjon, snarere tvert imot. Årsakene er blant andre forventninger fra fars arbeidsgiver om at han skal tilbake på jobb, at de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene der mor er hovedomsorgsperson fortsatt er sterke og mange kvinners ønske om å beholde så mye som mulig av permisjonen selv. På den måten hindres menn i å ta permisjon, så lenge de ikke har egne uker.

Likelønnskommisjonen viser at utvidelse av foreldrepermisjonen er viktig for likelønn. Det dokumenteres at lønnsgapet mellom kvinner og menn oppstår idet familien får barn. Mor jobber deltid, og far jobber overtid. Menn raser fra kvinner med barn på karrierestigen.

Å mene at vi har kommet så langt at familien vil foreta en likeverdig fordeling av foreldrepermisjonen, er naivt av Høyre. Det er en bevisst familiepolitikk som har gjort at fedre tar større del av ansvaret hjemme, og holdningsskapende arbeid gjennom lovgivning gjør at fedre nå tar andre valg enn tidligere. For at mødre skal gi slipp og for at fedre skal ta andre valg, må vi sørge for en tilrettelegging.

Høyres forslag får meg til å tro at de ikke ønsker at far skal ha en sentral rolle i barnas oppvekst. Resultatet av Høyres forslag er at fedre vil få mindre tid med barna sine. Slik vil vi ikke ha det.

8 kommentarer:

 1. Men er det egentlig et mål at "mødre skal gi slipp" og at "fedre skal ta andre valg"? Hvis begge foreldre ønsker å ha det som de har det, er ikke det greit? Jeg mener, hva blir det neste? Homsepåbud?

  SvarSlett
 2. Innspillet fra Høyre er ikke nytt. FrP har programfestet dette for flere år siden.
  Vi har troen på familien, i motsetning til enkelte andre partier.

  SvarSlett
 3. Dessuten lurer jeg på hva bakstreversk familiepolitikk er ?

  SvarSlett
 4. Jeg finner grunn til å presisere poenget mitt. Fellesnevneren her er at alle vi som tilhører Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at begge foreldre skal ta del i barnets første leveår, og at vi ønsker at homofile skal få lov til å leve i parforhold med like rettigheter som heterofile par. Men det er noen av oss som drar det litt for langt, og begynner å argumentere som om det var et mål i seg selv at alle foreldre deler likt på deltakelsen i barnets første leveår, eller at mor som sedvanlig, også her, skal ha fordeler. Likeledes er det noen som drar det for langt ved å argumentere som om homoseksualitet var noe ønskelig. Det er det jo overhodet ikke, men de som er homofile må ikke stigmatiseres for sin perversjon, de må inkluderes og aksepteres slik som de er, og det er poenget slik jeg ser det.

  Generelt om såkalt likestillingspolitikk (som om kvinner noensinne har ønsket likestilling): Menn har forlengst tapt maktkampen mot kvinnene i Norge, ikke minst den verbale maktkampen. Ordene er nå blitt positivt og negativt ladet i menns disfavør over hele linja. Det er veldig lett i debatter å stemple menn som argumenterer for menns rettigheter, og helt politisk kostnadsfritt å argumentere for kvinners rettigheter. Dette beviser jo at den politiske maktkampen allerede er avgjort.

  SvarSlett
 5. Karin.S.Woldseth skrev:
  "Dessuten så lurer jeg på hva bakstreversk familiepolitikk er?"

  ----- Det sier seg selv vel? Det er den "fantastiske" konservatismen som Høyre står for som gjenspeiler deres bakstreverske familie- og likestillingpolitikk, som dette eksempelet soleklart viser. Nå er ikke FrP noe bedre heller (sannsynligvis verre ut ifra deres partiprogram).

  Alt det snakket om at venstresiden eller nærmere bestemt Arbeiderpartiet vil ture seg inn i familiens egen anliggenheter er bare vikarierende motiver og tåkelegging av det diskusjonen egentlig burde handle om. Det er at høyresiden tilrettelegger ikke for at familier (særlig småbarnsfamilier) skal ha en større valgfrihet.

  Regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen er opptatt av en bærekraftig og fornuftig familiepolitikk - hvor det skal tas hensyn til at både mor og far har rett til permisjon. Dette er en gode som er gitt til den enkelte familien.

  SvarSlett
 6. Hva er det Høyre stjeler ?
  Sett at staten sender en familie 100 kr og forteller at mamma skal ha 40 kr, pappa skal ha 40 kr og de kan selv dele 20 kr.

  Om staten så sender den samme familien 100 kr neste år og de sier : "Dere får selv fordele dem".

  Er det å stjele ?

  Det er i såfall et forskrudd syn på tyveri!

  SvarSlett
 7. Pappas permisjon er kjempeviktig!
  Men, viste du at hvis mor er uføretrygdet så mister far all pappapermisjon, også den som er "øremerket" far?
  Dette er ganske uretferdig. Fedre har et behov for å være hjemme hos babyen uavhengig av om mor er yrkesaktiv eller ikke. De bør ikke straffes for at mor er ufør! Derfør bør pappaperm bør være en rettighet knyttet til fars arbeidsdeltakelse ikke mors.

  SvarSlett
 8. Joakim - det er ikke bare om mor er ufør.
  Det er om mor ikke er i jobb av mange årsaker.
  Det kan være sykdom, det kan være utdannelse osv.

  Det er bemerkelsesverdig hvordan venstresiden påpeker hvor viktig pappa er når det kommer et forslag fra Høyre, men syns det ikke er så viktig om pappa får permisjon når de selv lager reglene...

  SvarSlett