fredag 7. mai 2010

Høyrekvinner uten troverdighet

Høyres påtroppende kvinnepolitiske leder Julie Brodtkorp Voldberg mener i Dagbladet 4. mai at feministene har glemt likestillingen i barnehagene og i skolen, og krever at rekruttering av menn i denne sektoren settes høyere opp på dagsorden for å oppnå økt likestiling. Det er hyggelig med et utspill der Høyre endelig krever mer og ikke mindre likestilling, skriver stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen og Gunn Karin Gjul.

I den siste tiden har Høyre tvert imot fremmet forslag om å sette likestillingen i samfunnet og familielivet langt tilbake, for eksempel da de for to uker siden ønsket å fjerne fedrekvoten. Høyre er tydeligvis opptatt av at barn skal få flere mannlige rollemodeller i skolen og barnehagen, men er altså på ikke opptatt av at det samme skal gjelde i familien.

I alle likestillingspolitiske saker har Arbeiderpartiet gått foran og slept Høyre etter seg. Også her. Arbeiderpartiet har lenge vært opptatt av at barn tidlig skal ha kvinnelige og mannlige rollemodeller, og at gamle kjønnsrollemønstre som fortsatt gjør at jenter og gutter har ulike muligheter skal brytes ned. Derfor har også regjeringen i sin handlingsplan for likestilling i barnehagen og grunnopplæringa hatt fokus på nettopp rekruttering av flere menn. Norge er også ett av de OECD-landene med en størst økning i antall mannlige barnehageansatte og førskolelærere. Dette har ikke kommet av seg selv, men gjennom bevisst politikk- politikk Høyre ikke har støttet. Men det spiller liten rolle med flere menn inn i sektoren dersom det er slik at menn lærer bort manneting og kvinner lærer bort kvinneting. Det viktigste er faktisk at ansatte har et bevisst forhold til at barn tidlig skal behandles kjønnsnøytralt og gis like muligheter. Derfor har vi også lagt inn i læreplanene og rammeplanene for barnehagene og skolen at nettopp likestilling skal prioriteres og læres bort.


Høyre har ingen troverdighet når de sier at de ønsker å bryte ned tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Høyres helhetlige politikk er tvert imot med på å opprettholde disse kjønnsrollemønstrene. Blant annet gjennom å være imot kvotering, ville fjerne fedrekvoten og med det sette likestillingen i familien årtier tilbake, og støtte opp om et syn om at mor bør være hjemme og at det fortrinnsvis er hennes permisjon. Vi får ikke økt likestilling i samfunnet som helhet uten at familielivet blir mer likestilt og fedre får ta mer del i omsorgen for barna. Innføringen av fedrekvoten har vært avgjørende. Vi vil øke fedrekvoten, Høyre vil fjerne den. Høyre har vært imot mange andre statlige likestillingstiltak som har gjort at vi har kommet så langt som vi faktisk har i Norge, og som gjør at vi kan smykke oss med å være i likestillingstoppen internasjonalt. Der har vi havnet fordi kvinnebevegelsen og arbeiderbevegelsen skritt for skritt kjempet frem tiltak og vi fikk statsfeminismen: en aktiv statlig likestillingspolitikk der vi med bevisste politiske grep og bruk av lovverk har klart å bryte ned mange av de strukturelle hindringene som historisk sett har gitt jenter og gutter ulike muligheter. Men vi er ikke i mål. Det er et stykke igjen til reell likestilling. Vi vil videre, og vi kommer til høsten med en likelønnsmelding der vi skal ta flere viktige strukturelle grep for å oppnå økt likestiling i samfunnet. Fordi vi ønsker oss et samfunn der unge jenter og gutter slipper å oppleve ulike muligheter basert på gamle kjønnsroller. Det er en tydelig forskjell mellom Arbeiderpartiet som vil videre, og Høyre som ønsker å avvikle tiltak vi vet fungerer.

Dette er et innlegg jeg har skrevet sammen med Anette Trettebergstuen.

3 kommentarer:

 1. Gunn Karin.
  Er det ikke på tide å bestemme seg for hva kvinnekamp er for noe før du kjefter på andre ?
  Se på yrkeslivet. Om min tannlege er en dame eller mann spiller overhode ingen rolle.
  Om min fastlege er mann eller kvinne spiller ingen rolle.
  Om barnes lærer er kvinne eller mann spiller ingen rolle.
  Man bruker jo tjenestene for tjenestenes innhold, og ikke hvem det er som utfører dem, ikke sant ?

  Men! Det er viktig at menn og kvinner blir stillt like krav til. Tannlegeskolen skal ta inn de personene som er kvalifisert, ikke avhengig om tissen peker utover eller innover.
  Der regner jeg med at vi er enige.

  Så! Her kommer mitt problem med dine holdnigner. Om det ikke spiller noen rolle om det er kvinner eller menn som yter tjenestene - hvorfor er det da så viktig å presse noen kjønn inn i yrker?
  Hvorfor er det et politisk mål at flere sykepleiere skal være menn ? De som trenger sykepleiere trenger en sykepleier. Ikke en mann eller en dame!
  På skolen skal man lære matte, norsk og engelsk. Hvorfor er det et politisk mål at det skal være så og så mange av hvert kjønn som driver med dette ?

  Til slutt. Høyre krever ikke at menn skal ha to uker mindre pappaperm. De krever at man skal kunne velge dette selv.
  Det er en familie som velger å ha barn. Ikke staten som velger dette for dem.
  Da er det kanskje familien som bør velge hvordan de skal oppdra barnet ? Eller bør staten blande seg inn ?
  Bør familien velge hvem det er som til enhver tid skal være sammen med barnet ? Eller bør staten blande seg inn ?

  SvarSlett
 2. Hei Gunn Karin.

  Jeg må si jeg synes du er jammen en flink politiker! :)
  Du er dyktig til å dele tanker utad med andre, samtidig som du har mange gode og viktige saker du tar opp. Strålende! :)

  Jeg leste dette innlegget på Ap sine sider i går (politikk er spennende og interessant så jeg følger med;-). Det er et godt innlegg som understreker nettopp det Anette fikk inn som sluttpoeng på tabloid i tirsdags, at Høyre selv ikke har noen konkrete forslag til likestilling, bare kritikk mot den.

  Men der er et par ting jeg savner i dette innlegget, det ene er å få med et litt eksplosivt poeng, slik det ble når Anette spurte JKV hvilke konkrete forslag til tiltak Høyre har helt i tampen på tabloid. Slikt vinner over nye meningsfeller. Og det tror jeg både er viktig og at det potensiellt sett finnes mange av.

  Og når det gjelder likestilling, feminisme er et ord som høyre-siden har fått ta patent på og bruker som et skjellsord. I dag tror mange ungdommer at feminisme, det er hat mot menn og det å brenne bh'er. Det er det jo ikke. Her synes jeg norsk ordliste (http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html) sammenfatter feminismen veldig kort men samtidig veldig godt: "feminisme, teori om politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene".

  I større grad burde det komme frem hva feminisme er (og ikke er, heh, igjen "mannehat") gjennom media/innlegg/etc, heller enn å la høyresiden få beholde et patent på uttrykket som skremselspropaganda mot likestillingen.

  SvarSlett
 3. Nå ser jeg at Høyre har vedtatt å gå inn for fjerning av fedrekvoten. Dette til trass for flere kloke og lyse hoder i partiet som advarte mot det.
  De prater om valgfrihet som om det bare er å stå ved et veikryss og ta et veivalg. Men de glemmer sjefer, kultur, og mye annet så står bak og dytter en til å gå i en spesifik retning.
  Nei, dette var trist.

  SvarSlett