fredag 23. april 2010

Lytt til frivilligheten!

Det er beklagelig at frivilligheten ikke har vært med i utredningsarbeidet til den nye vaktloven. Jeg vil nå kontakte justisministeren for å sørge for at frivilligheten er med i arbeidet frem mot høringen i august.

De frivillige organisasjonene var nylig ute i media og reagerte på at de ikke har fått være med i prosessen av en lov som rammer dem. Saken er ennå ikke er politisk behandlet og jeg forutsetter at den skal innom stortingsgruppene før den går ut på høring.

Målsettingen i frivillighetsmeldingen om forenkling og å støtte opp om dugnadsånden ligger fast. Jeg ser helt klart konsekvensene et slikt lovforslag vil ha, og dette er ikke forenlig med regjeringens frivillighetspolitikk. Det er ikke slik at regjeringen skal gi penger med den ene hånda gjennom frivillighetsmilliarden, for så å ta pengene tilbake ved dette lovforslaget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar