torsdag 3. desember 2009

Assistert befruktning til single kvinner

Enslige kvinner som vil ha barn diskrimineres i Norge i dag. Disse kvinnene må på egen regning reise til utlandet for å få utført assistert befruktning, mens kvinner i parforhold får tilbud om dette av den norske stat. Det er urettferdig.

Loven må endres slik at også enslige kvinner får tilbud om assistert befruktning på det offentliges regning. Det bør være en selvfølge at disse kvinnene får like rettigheter som dem som lever i parforhold. Alt annet er diskriminerende og signaliserer at vi mener enslige kvinner ikke er like skikket som mødre, som dem som lever i forhold.

Hvorfor vil en lovendring være bra? For det første vil det hindre at enslige kvinner tar helserisikoen det er å ha tilfeldig sex eller kjøpe sæd på det åpne markedet for å få barn. Dessuten vil flere barn bli født hvis vi også tilbyr enslige kvinner assistert befruktning. Det vil være positivt for samfunnet som trenger flere barn når eldrebølgen trer inn for fullt. I tillegg vil det være bra for kvinnene, fordi de vil få oppfylt ønsket om å få barn.

Vi har gitt heterofile og lesbiske kvinner i parforhold rett til assistert befruktning. Nå må også single kvinner få den retten.

47 kommentarer:

 1. Meget bra. Og et strålende intervju i VG! Jeg måtte le litt av krf som mente at en familie består av mor, far og barn. Det er jo ikke slik det fungerer lenger!

  Jeg synes var et godt forslag. Slik det er nå må enslige kvinner som ønsker assistert befrukting dra til utlandet. Det hverken trenger eller burde være slik. Vi kan jo like godt hjelp kvinner her i Norge.

  At kvinner skal kunne få kunstig befrukting mener jeg er en del av kvinnefrigjøringen. Det er bra, meget bra. I mange mange hundre år har menn kunnet få barn med omtrent hvem de vil, når de vil. For det har vært de som har hatt pengene, jobb, makt. Og hvis de ikke ville ha barn kunne de bare dra sin vei. Åpner vi for dette vil kvinnen få den samme friheten, ved å få kunstig befrukting eller ved å ta abort hvis hun ikke ønsker barn. Da må menn i større grad også bevise at de kan være gode fedre og gode samboere. Og kvinnen står selv fritt til å velge hvem hun vil være sammen med. Dette er kvinnefrigjøring. Det er bra. Både for barna og for henne. For menn som misshandler vil ikke like lett få være fedre. Det blir lettere å kvitte seg med menn som ikke oppfører seg. Menn vil da ikke lenger styre kvinnens liv i like stor grad.

  Og det viktigste for barn som vokser opp er at de blir elsket. Den beste måten å sikre det på er at de blir skapt av foreldre som ønsker dem heller enn ved en tilfeldighet.

  SvarSlett
 2. Det er ingen menneskerett å få barn. Staten kan ikke gi alt til alle. Nå må dere snart slutte!

  Hvis en av dine grunner bak forslaget er at vi har bruk for disse barna i eldreomsorgen synes jeg det høres skremmende ut.

  Har vi som samfunn rett til å sette barn til verden ut fra en begrunnelse om at de vil være nyttig for oss?

  SvarSlett
 3. Synes kanskje jeg også - om det er medisinske grunner til at de ikke kan få barn på naturmetoden burde det heller ikke koste dem mer enn gifte kvinner må betale. Men om det ikke er medisinske grunner grunner - bør de betale det det koster. Å få barn er ingen menneskerett - heller ikke om du er alene. Vi har begrensa ressurser også i helsevesenet - hva skal dette erstatte av det de gjør i dag? Hva skal dette prioriteres foran av alt det?

  SvarSlett
 4. Enig i det Rebellica sier om prioritering.La oss se på det på følgende måte:

  Jeg er enslig. Jeg vil ha barn. Assistert befruktning koster penger. Disse pengene har jeg ikke. Jeg er ikke villig til å spare opp pengene eller låne dem.

  Har jeg da rett til å tvinge andre til å betale for meg? Har jeg rett til å kreve at andre skal få mindre, om enn marginalt, med midler til å forsørge sine barn med?

  Gitt at dette ikke skal finansieres med ytterligere skatt. Hvilke andre områder skal det tas fra? Står representanten Gjul inne for at helsevesenet nå fungere så godt at vi har overskuddsmidler vi kan bruke på dette tiltaket? Har alle psykisk syke, alle eldre, alle i helsekø et så bra tilbud at vi kan si at vi har råd til slike tiltak? Og jada, utfra over 100 mrd i helseutgifter er ikke dette mye. Men brukes det, la oss si 50 mill i året på dette, er det ganske mange eldre som blir liggende hjemme i stedet for å få den pleien de trenger.

  SvarSlett
 5. Hvorfor er dette diskriminerende, Gunn Karin. Du kan ikke sammenligne rettighetene til single damer med par! Du må sammenligne dem med single menn!

  Fortell hvor mye vanskeligere det er for single damer å få barn enn det er for single menn er du snill.

  SvarSlett
 6. Det er ikke snakk om å ta fra menn noen som helst rettigheter eller friheter, det er snakk om å utvide rettigheten til assistert befruktning til også å gjelde single kvinner. Menn er fruktbare omtrent helt til de dør. Kvinner derimot, blir mindre fruktbare alt fra 35 års alder. Menn på 50-60 henter stadig vekk kvinner fra Asia på halvparten av deres alder å få barn med.

  Kvinner flest vil fortsatt søke etter drømmeprinsen. Noen vil søke etter drømmeprinsessen. Og noen få vil ikke finne den de søker før den biologiske klokken begynner å tikke, da er det kjekt å få hjelp til å få barn før tiden renner ut helt. Men det betyr ikke at man slutter å søke etter en å dele livet med for det.

  Menn og kvinner flest vil fortsatt finne noen å få barn sammen med.

  PS. Alle betaler skatt i dette landet. Også de som trenger medesinsk hjelp.

  SvarSlett
 7. Hmmm... Ikke overraskende så kommer de fleste negative kommentarer så langt fra menn... (det var forøvrig også flest menn som var motstandere mot at lesbiske skulle få assistert befrukting).

  SvarSlett
 8. Gina: Er det en menneskerett å få barn?

  SvarSlett
 9. Det er ikke snakk om å kreve å få barn.
  Det er snakk om å ikke nekte single kvinner retten til assistert befruktning når kvinner i parforhold, lesbiske eller heterofile, har rett til det.

  SvarSlett
 10. Men hvis vi ikke kan nekte må jo dette være begrunnet i krenkelse av en rettighet.

  Jeg tror man må skille mellom diskriminering og saklig forskejllsbehandling.

  Dessverre kan ikke alle få barn. Dessverre kan ikke alle få oppfylt drømmene sine. Sånn er det, og takk for det (generelt sett). Spørsmålet er om det er statens oppgave å oppfylle folks drømmer og ønsker.

  Jeg mener at ingen har rett til barn. Altså rett i den betydning at de kan kreve at andre mennesker skal oppfylle deres ønske. Det er ikke et standpunkt jeg holder fordi jeg er mann.

  SvarSlett
 11. En grov og åpenlys forbrytelse mot barnas rett til en oppvekst med både mor og far!

  SvarSlett
 12. Fortsett sånn så blir dette en nødvendighet for forplantningen i Norge. Med denne type holdning fortjener man å være single.

  SvarSlett
 13. Det ser ut til å være vanskelig å stoppe kjønnsfascismen til feministene, men vi menn bør i alle fall kreve skattefritak for milliardene feministene bruker på dette.

  Jeg har i alle fall ingen interesse av å sponse masseprodusering av farløse designerbarn(jeg går ut i fra at kvinnene på samme måte som homofile skal få bestemme hvordan ungen skal se ut). Jeg har heller ingen interesse av å sponse borgerlønn for kvinner("likelønn"), "kjønnsforskning"(feministforskning), "Kvinner i styrer", "Likestillings og diskrimineringsombudet"(legg merke til at det ikke heter Likestillings og antidiskrimineringsombudet), "Kvinner i forskning", Likestillingsdepartementet og hva alle organisasjonene i feminismeindustrien måtte hete.

  SvarSlett
 14. Jeg går ut ifra at representanten også da er for statstøtte for menn som vil reise til utlandet for å finne koner.

  Det nytter ikke å forvente at menn er interessert i slike sinnsyke feminister som det begynner å bli en del av i dette landet.

  Skal kvinner få barn av staten så skal menn få koner. Ganske grei deal det?

  SvarSlett
 15. Barnas behov for to tilstedeværende foreldre av begge kjønn, bør gå foran mislykkede kvinners og menns lyster og ønsker!

  SvarSlett
 16. Dessverre anser jeg kampen om denne loven som tapt.

  Følgende kommer til å skje den neste tiden:
  Loven kommer til å bli kjørt gjennom i rekordfart. Parallelt med dette kommer de rød-grønne til å utpeke Krf som hovedmotstander og de kommer sammen med media til å prøve å marginalisere motstanderene av loven til en liten gruppe trangsynte kristenfundamentalister, samt noen reaksjonære og kanskje også homofobe og kjøre massive hetskampanjer mot disse. Man vil samtidig fortie i hjel statistikk som viser at flertallet er imot denne loven, slik flertallet var imot assistert befruktning av lesbiske.

  SvarSlett
 17. Det er mye som er urettferdig her i verden Gjul. Vi kan vel ikke klare å hviske ut all urett som skjer med oss?
  Hva med barns rettigheter f.eks? Har dere tenkt å endre barneloven for å samsvare med dette?
  Hva med menns rettigheter? For det er vel likestilling fremdeles?
  Skal menn få tilskudd til å hente seg hjem en brud?

  Jeg kan ærlig talt ikke se noe urettferdighet over at noen ikke får barn. De har tatt et valg om å være enslig, og har man ikke sex så går man glipp av muligheten til å bli forelder.

  Er det blitt en menneskerett å få barn?
  Da må man faktisk endre en del lover og vedta at dette er en lovfestet rettighet.
  Hva blir det neste sier nå jeg.....


  Barnas perspektiv og deres beste har vel aldri vært noe fokus for AP.

  Jeg synes det er dypt urettferdig at vi skal ha politikere med så begrenset kunnskap og virkelighetsoppfatning som dere i AP.

  SvarSlett
 18. Gå hit og les litt, Gjul.

  http://forfatterarena.blogspot.com/2009/12/gunn-karin-gjul-vil-befrukte-single.html

  Og så må du slutte med dette tøvet. Husk at du faktisk får betalt som stortingsrepresentant. Av det norske folk. Da forventer vi et minimum av gangsyn og intelligens.

  SvarSlett
 19. Dere er faen meg helt rabiat hele gjengen, det er ingen menneskerett å få barn. Skal staten sponse alt mulig? Dette har ingenting med kvinnefrigjøring å gjøre.

  SvarSlett
 20. Nå er ikke jeg noen ekspert på de økonomiske aspektene ved dette,

  men la oss si at 5-10000 kvinner velger å benytte seg av en slik lov.

  Ville ikke skattepengene som vil bli brukt på dette kunne gjort mye for å heller tilrettelegge for foreldre som velger å få barn på den gammeldagse måten? F.eks. utvidet kontantstøtte, lenger fødselspermisjon, bedre tilrettelegging for foreldreskap i arbeidslivet etc.

  SvarSlett
 21. Oi. Da må selvsagt single menn ha samme rettigheter, og økonomisk støtte til surrogatmor. Hvis vi ikke skal diskriminere da.

  SvarSlett
 22. Det er gjengse oppfatning i samfunnet at graviditet etter one-night stands ikke er spesielt stilig eller prisverdig av de partene som er involvert.

  Roten til denne holdningen er nettopp at det er ansvarsløst på alle plan, og fordi man ikke legger opp til trygge rammer for det barnet man kanskje skaper med ubeskyttet sex, sprukket kondom osv. På tross av dette, er det fortsatt slik at det i praksis etter at barnet er født vil være ganske gode muligheter for at barnet vil få se sin far nå og da i oppveksten.

  Ved sæddonasjon er dette fratatt barnet med lovhjemmel og man foretar valget bevisst og kalkulert før barnet i det hele tatt er skapt fordi man selv ønsker seg noe så sterkt. Dette er et overgrep mot barnet både av den som velger å gjøre noe slikt og av en evt stat som subsidierer en slik praksis. Det er også moralsk veldig problematisk at man skaper barn med et vitende om at far er umyndiggjort og visket ut fra barnets liv med overlegg.

  Grunnene til dette er mange. Men den viktigste grunnen er at ens eget biologiske opphav er best utrustet til å veilede barnet sitt fordi man er av samme blod og arvemateriale. Det er derfor man kan betro seg om ting hos sin kjære morfar hvorpå han sier at dette problemet har vært i familien over flere generasjoner, og den beste måten og takle det på er slik og slik. Genetisk og biologisk betydning er ikke trendy i disse dager og blir systematisk underdrevet etter min mening. Familiekultur, historie, gener og identitet er uløselig knyttet til hverandre og vi vet ikke nok om konsekvensene av å ikke ta hensyn til dette. Det er uhyre vanskelig og forske på dette også, fordi man aldri kan vite hvordan det ville ha gått for den samme personen hadde livsveien vært annerledes.

  Det er som noen sier mange tilfeller hvor folk som aldri skulle hatt barn har fått det og masse enkelthistorier om ting som i gitte tilfeller “har fungert”. Spørsmålet er jo ikke hva som kan fungere, men hva som er det beste for barnet.

  Adoptivbarn er _ikke_ sammenlignbart med sæddonorbarn fordi barnet i disse tilfellene allerede eksisterer. Man kan foreta en evaluering av barnets liv og utsikter og konkludere at det sannsynligvis vil kunne få et bedre med foreldre istedetfor å vokse opp på barnehjem eller i ekstrem fattigdom.

  Feilen som jeg mener mange i denne debatten gjør er å kreve at staten skal legitimere og subsidiere en slik praksis. Vil man virkelig ha barn kan dette ordnes på mange måter på privaten, men man bør ikke stimulere en slik ordning som samfunn. Finnes det ingen grense for hva staten skal levere? Vent og se, det neste vil bli statlig subsidiert surrogatmor for enslige menn. Hvorfor skal enslige menn diskrimineres?

  Hva med å subsidiere seksuell massasje for invalide og vannsirede som trenger nærhet?

  Man bør vurdere om feilen allerede ble gjort da denne muligheten ble et tilbud for heterofile. Problematikken blir bare så veldig mye tydligere nå som strikken er blitt strukket lenger.

  Det er også fryktelig trist hvordan mannen og farsrollen blir helt umyndiggjort i grunnholding fra samfunnets side.

  Spør du meg bør damer som kjøper sperm på banken kriminaliseres på lik linje med mannlige horekunder. Menn som donerer sin egen sperm vet ikke sitt eget beste og må beskyttes mot seg selv.

  SvarSlett
 23. Hva med kvinner som av religiøs eller egen overbevisning ikke kan gjennomføre kunstig inseminasjon, som samtidig vil ha 1 eller 2 barn, men ikke vil ha en mann?

  Skal staten subsidiere skjønnhetsprodukter og kanskje lokaler hvos disse kvinnene kan møte menn som vil donere på den naturlige gamlemåten?

  Ånei, shit det er jo det som heter prostitusjon! Det har vi jo nettopp gjort forbudt. Men.. menn er jo griser og er bare glad til for å få seg et ligg, så det hadde kanskje ikke gjort så mye?

  Fra spøk til alvor; sender ikke samfunnet allerede ut dette signalet om mannen og farsrollen med sin lovgivning om sæddonasjon?
  Mannen som overflødig, uinteressant avlshest?

  Er det ulovlig å føle seg diskriminert i kraft av og være mann idag? Oppfordrer alle menn til å ta tilbake stoltheten og begynne å si ifra.

  SvarSlett
 24. Kjære alle sammen! Takk for alle kommentarene på bloggen min. Det er helt klart viktig å ta debatter rundt hvilke rettigheter den enkelte har i Norge, og sikre at våre lover ikke diskriminerer. Det er å få barn - uansett om man er alene eller et par - har ikke noe mer høyverdig ved seg enn at man som voksen har et ønske om reproduksjon. Så det å gjøre dette til et spørsmål om at man får barn for barnets skyld mener jeg ikke er riktig. Dessuten blir disse barna født idag, og hvis man er så opptatt av barns rettigheter bør man kanskje se nærmere på mitt forslag. Når det gjelder betaling av tilbudet, så er det en egen debatt som man må ta. Regner med at debatten vil gå videre, og det er bra.

  SvarSlett
 25. Gunn Karin Gjul:
  Så det er altså kun selve reproduksjonen av et biologisk barn som er viktig og ikke å delta i oppveksten?

  Eller er deltakelsen i også oppveksten til sitt biologiske barn kun viktig for kvinnen og ikke mannen?

  Argumentasjonen om å ikke diskriminere er flott men du forfekter en forvridd og misforstått definisjon på diskriminering.

  Hadde du istedet gått inn for å reversere delen av den nye ekteskapsloven som omhandlet donorbarn og styrke mulighetene for adopsjon samt stramme inn eller til og med fjerne muligheten til donorbarn for heterofile ville du slått 3 fluer i en smekk. Du ville ikke diskriminert menn og du ville ikke diskriminert single kvinner og ei heller homofile og lesbiske som ville kunnet adoptere barn.

  Argumentasjonen til sistnevnte er jo at biologisk tilknytning eller kjønn ikke spiller noen rolle så da spiller det vel heller ikke noen rolle om de må adoptere i stedet? Eller har de lyst på biologiske barn alikevel plutselig?

  Hva med single menn? Etter din tankegang, hvorfor skal ikke de kunne dyrke et barn hos en surrogatmor som frivillig stiller seg til disposisjon?

  Jeg tror man dekker over at dette egentlig bare dreier seg om hva kvinner føler, og hvilke ordninger som er beleilige for kvinner. Mannlige homofile par er jo også diskriminerte, hva med dem? Og hva med menn generelt? Politikere har startet en kjedereaksjon som ingen aner konsekvensene av.

  SvarSlett
 26. http://mensnewsdaily.com/2009/09/27/is-there-anything-good-about-fathers/

  SvarSlett
 27. Først vil jeg bare si for å få det på det tørre at jeg ikke har noe imot homofile. Jeg har flere ganger stått opp for deres sak, og jeg liker ikke homo-hets. Jeg mener det er flott at homser også kan gifte seg i Norge, det skulle bare mangle.
  Det å få barn er selve meninga med livet for mange. Men det er ikke en rettighet. Så jeg mener dette med assistert befruktning har gått altfor langt. Barn er ikke noe single kvinner bare kan gå i en butikk å shoppe som de selv behager. Et barn er ikke noe en mor kan eie på lik linje med en materiell gjenstand. Det minner mer om en storindustri og eksportvare. Det må i første rekke legges opp til adopsjon, og at vi klarer å ta hand om de barna vi allerede har i samfunnet. Eller så kan disse i første omgang skaffe seg en hund eller katt.

  Barnas rettigheter blir helt glemt oppi alt dette.

  Man må ta hensyn til:
  - Barnas rett til å kjenne sitt biologiske opphav
  - Barnas behov for en farsfigur
  -Samfunnsutviklinga (ønsker vi at normen skal være "farløse" barn?)

  Jeg er selv deltidspappa som kjemper for å få være med mitt barn så mye som mulig. Vi er mange, både kvinner og menn, som krever juridisk like rettigheter for foreldre etter samlivsbrudd. Facebook-gruppa "bedre rettigheter for fedre" har allerede 458 medlemmer bare etter noen måneder!
  http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=173552747466&ref=ts

  Dette mener jeg helt seriøst:
  - Dersom single kvinner skal få hjelp av staten til assistert befruktning, så krever jeg at single menn også skal få hjelp av staten til en surrogatmor!
  - Og dersom lesbiske par skal få hjelp til assistert befruktning så skal også mannlige homofile par få rett til en surrogatmor for å lage barn!
  Kvinnen kan ikke lage barn uten mannen. Og hvis hun skal ha rett til å få "lagd" seg et barn, så ser jeg ikke hvorfor ikke dette også skulle gjelde for menn. Noen annet ville vært kjønnsdiskriminerende!

  Ser dere hvor dette bærer?

  Moderne fedre gir omsorg på lik linje med mødre, og vi lar oss f*** ikke diskriminere på denne måten! Første prioritet må være en endrin i barneloven som anerkjenner fedre som omsorgspersoner. Hvis dere virkelig er feminister og mener at menn og kvinner bør ha de samme mulighetene og rettighetene i samfunnet, så må dere nødvendigvis også mene at foreldre skal ha i utgangspunktet like juridiske rettigheter etter samlivsbrudd. Barneloven pr idag er både kjønnsdiskriminerende, urettferdig, barnefiendlig og gammeldags!

  SvarSlett
 28. En lovendring som denne vil være en manifestasjon fra regjeringen på at barn er kvinnens område, og at kvinner automatisk skal regnes som bedre omsorgspersoner. Og det vil være et drastisk tilbakeslag for alle som ønsker at menn og fedre skal bidra mer og ta mer ansvar for barna.

  Jeg har respekt for kvinnefrigjøringa som har ført til mye godt i vårt samfunn. Mer en lovendring som dette vil være å dra kvinnefrigjøringa altfor langt! Handler ikke kvinnefrigjøring og feminisme om at menn og kvinner skal ha de samme mulighetene og rettighetene? Dersom feministene tråkler dette igjennom under parolen kvinnefrigjøring, ja så mister jeg mye av den respekten jeg har hatt for kvinnebevegelsen.

  Det er tragisk når noen ender som ufrivillig barnløse av forskjellige grunner. Dette gjelder både menn og kvinner. Derfor kan ikke denne loven være kjønnsdiskriminerende.

  SvarSlett
 29. livejman har hatt mange fornuftige innlegg i denne saken, og det er skremmende at Gunn Karin Gjul setter voksnes behov for selvrealisering foran barns rett til mor og far. Hun mener staten skal bli hallik for farløse barn med å betale for anonym befruktning.

  Landets sædbanker bør legges ned. Det er ikke alle som skal ha barn, og for de som ikke kan bli gravide med eget sæd og egg, bør alternativet være adopsjon. Alt for mange barn savner trygge og gode rammer i sin oppvekst.

  Mer på mitt innlegg Legg ned sædbankene på Verdidebatt.no

  SvarSlett
 30. Anbefaler artikkelen "Sæd Story" av Simen Sætre i Morgenbladet.

  SvarSlett
 31. http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100205/ODEBATT/702059929

  Fra intervju med Gunn Karin Gjul:

  Morgenbladet – Så det finnes en grense for diskrimineringsvernet?

  Gunn Karin – Ja, og for meg går den ved donoregg og utstrakt bruk av surrogatmødre. På den måten skaper vi et nytt marked for kvinnekroppen, og det ønsker ikke jeg å bidra til.

  .....

  Men du bidrar jo til et marked for mannekroppen? Og det er jo frivillig for dem som stiller opp som surrogatmødre.

  Snakk om dobbeltmoral og selektiv agenda.
  Det vil altså, hvis du får viljen din, alltid i fremtiden forekomme diskriminering av single menn. Som et resultat av en politikk du selv innførte for å ta vekk diskriminering av single kvinner(!!).

  Jeg blir flau.

  SvarSlett
 32. Hmmm... Etter å ha lest en del om dette, og bladd gjennom noen bøker, lest en del personlige historier i tillegg til å diskutert med venner så er jeg bare blitt sterkere overbevist om at dette er noe som trenges.
  De menn som frykter å bli single for resten av livet hvis kvinner kan få assistert befruktning tar feil. Det ser ut som tilfelle er det motsatte faktisk, flere kvinner i slutten av 30-årene blir så opptatt av å finne noen å få barn sammen med at de slutter å søke etter en å dele livet med og ser etter en potensiell "far". Med andre ord, de ser ikke lenger en person for hvor godt man passer sammen og hvor hyggelig man har det i lag, men heller ut fra hva har han som kan være bra for mine fremtidige barn, etc. Hvis kvinner får barn først og søker etter Mr. Right i etterkant så flytter hun fokuset over på noe helt annet, nemlig kjærligheten og hvordan de fungerer i lag.
  Menn har jo, som gruppe, fortsatt en tendens å søke etter frøken rett-som-det-er heller enn frøken rett-for-meg.

  Og det er så absolutt ikke slik at kvinner slutter å søke etter noen å dele livet med så snart de får barn. Jeg leste for litt siden et godt intervju med en kvinne som blitt gravid gjennom assistert befruktning, kan leses i sin helhet her: http://www.oestrogen.dk/Livplus/Foraeldre%20og%20Boern/15685.aspx

  Drømmen om kernefamilien
  ”Godt, det ikke er mig! Tænk at sætte et barn i verden, der ikke får en far!” – var en af reaktionerne fra en mandlig kollega, og det var ikke den eneste negative respons, Gitte fik, da hun bekendtgjorde, at hun var blevet kunstigt befrugtet – vel at mærke uden at have en partner. vervejende har Gitte dog fået meget positive tilkendegivelser, især fra kvinder, der selv har børn. Min drøm er da stadig kernefamilien – min drøm er stadig, at jeg en dag møder en dejlig mand, der kan blive del af den familie, som jeg nu bare har valgt at tyvstarte, før det bliver for sent.
  ----
  Og apropos det, det er sant at det er stort sett menn som reagerer med fordommer. Det så jeg i debatten på NRKs nettsider angående "prinser som gifter seg med prinser og prinsesser som gifter seg med prinsesser"-barnebøker som vil bli tilgjenglige i barnehager nå etter hvert. For hver kvinne som reagerer negativt eller fordomsfullt er det ca ni menn som gjør det samme. Jeg tror helt klart det ligger noe kulturelt bak. Frykten for å bli konkurrert ut på sjekkemarkedet. Frykten for ikke å være "mannlig nok". Menn er langt mer konkuransepregede enn kvinner. Kvinner er mer opptatt av fellesskapet enn menn er.

  Dette blir ikke et marked for mannekroppen, mer enn blodgiving er et marked for menneskekroppen. Det handler om å donere arvsmatriale for å hjelpe de som trenger det. På samme måte som å donere blod handler om å hjelpe de som trenger det også der.
  Å påtvinge noen annen et svangerskap for så å føde et barn vedkommende har knyttet seg til i ni måneder er ikke det samme. Det handler om å ta fra et menneske frihet for at noen andre skal få nyte godt av det. Det handler om store fysiske påkjenninger på en menneskekropp, som blir pådyttet andre som ikke har bedre råd.
  Og det skaper et syn på barn som handelsvare, ikke som noe man er velsignet med.

  Og det er ikke samfunnet som diskriminerer menn som ikke kan føde barn. Det er det naturen som gjør. På samme måte som naturen diskriminerer noen kvinner som får virus i livmorhalsen og ikke kan få barn mer, eller i enkelte tilfeller, kvinner som blir født uten livmor. Det er ikke slik at staten kan gå inn og bestemme at nå skal det ikke fødes noen mennesker uten livmor mer.

  SvarSlett
 33. Og hvis man setter barna i fokus så har det vist seg, i sterk kontrast mot de fordommene som var fra før, at barn av lesbiske kommer bedre ut av det enn barn av heterofile. Hvorfor? Ganske enkelt fordi barn av lesbiske er ønskede. Det er barn som noen har tenkt nøye gjennom og virkelig ønsket seg. Det samme tenker jeg man vil finne ut av er tilfelle med barn av single foreldre. Det har jo alt vist seg at barn av skilsmisseforeldre ikke kommer dårligere ut av det. For hva er bedre, at barna blir i et hjem med høyt konfliktnivå eller at foreldrene skilles slik at barna får litt mer fred og ro med hver av foreldrene?

  Det er helt klart tydelig at disse barna fødes av foreldre som virkelig ønsker de.

  Hva er da grunnen til at single kvinner per i dag nektes assistert befruktning? De har jo mulighet for å adoptere, så hva er da grunnen til at de ikke kan få assistert befruktning? Det rare her er at man mener at adoptivbarn ikke tar skade av å vokse opp med bare en forelder som er glad i de (riktig), så trekker man den konklusjonen at barn som derimot er født av den samme forelder vil fare ille ved dersom de vokser opp under samme forhold (galt)!

  Det er også ironisk at kristne, som hyller Jesus, som ble til gjennom assistert befruktning, samtidig er motstandere av det... ;)

  Sist vil jeg også anbefale å lese, "Män vi då? En studie om mäns tankar kring familj, faderskap och om risken att bli exkluderade när det blir allt vanligare för ensamstående kvinnor att välja insemination" - http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/20951

  En forskningsrapport rundt akkurat hva menn mener om kvinners rett til å få barn gjennom assistert befruktning, om menn faktisk frykter å bli ekskludert fra familien som helhet, etc.

  Nok så god faktisk. Anbefales absolutt!

  Sitat:
  "Informanterna tycker att ett enskilt föräldraskap genom insemination är en positiv möjlighet om det är genomtänkt och planerat. Samtliga tycker att det borde vara lagligt med insemination för ensamstående i Sverige.
  ...De säger även att dagens lagar ger dem större chans att bli delaktiga i vårdnaden av barnen. De två andra säger att de tror att kvinnan har större möjlighet att få vårdnaden än män när det kommer till vårdnadstvister, dock tillägger en av dem att det är en bild han fått genom media och vet inte säkert om det stämmer."

  SvarSlett
 34. PS. Jeg glemte å nevne det. I Sverige har de et så flott uttrykk for den nye familietypen. I stedet for å kalle den for "kjernefamilien" så kaller de den for "stjernefamilien".
  Det høres så fint ut synes jeg. :)

  SvarSlett
 35. "Og det er ikke samfunnet som diskriminerer menn som ikke kan føde barn. Det er naturen."

  Kan du forklare meg hvordan naturen diskriminerer menn så de ikke kan få barn fra naturens side, mens naturen tillater single kvinner å få barn? Tror du spermier vokser på buskevekster?

  Kvinner som ikke får barn fordi de ikke klarer å finne en partner trenger ikke hjelp eller medlidenhet. Det er ikke noen menneskerett å få barn og heller ikke et poeng i seg selv.

  Da det ikke er bevist eller for den saks skyld spesielt lett og bevise om det er fordelaktig med en oppvekst sammen med biologiske foreldre gir det ingen mening at folk skal drive med dette her.

  Kan du gi meg én god grunn til å ikke adoptere et barn istedet? Det er nok av barn som allerede eksisterer og som trenger hjelp.

  Det er naturlig å anta at de erfaringer de biologiske foreldrene har gjort i løpet av livet delvis på bakgrunn av sine arvestoffer og påfølgende disposisjoner til bestemte egenskaper gjør at foreldrene har bredere og bedre referanserammer og et bedre utgangspunkt for å veilede nettopp sine egne biologiske barn. Den samme konstellasjonen har man mellom foreldre og besteforeldre, besteforeldre og oldeforeldre osv. Det er derfor man snakker om familiekultur og familiehistorie og begrepet er ikke begrenset til "kjernefamilien" som en statisk enhet i ett enkelt øyeblikk. Det er en hel del "informasjon" som bør overleveres mellom generasjonene som ikke opererer i et språklig objektivt vakuum men som er knyttet direkte til og er en konsekvens av forrige generasjons biologiske disposisjoner og påfølgende erfaringer. I en hypotetisk tenkt modell stiller derfor et menneske som blir hentet inn i en familie kun i konstruksjon uten de samme biologiske tilhørighetene sannsynlighetsmessig dårligere. Identitet er derfor uløselig knyttet til både oppvekst og biologisk tilknytning gjennom familiekulturen i ordets tradisjonelle forstand.

  SvarSlett
 36. livejman: La meg begynned med innlegget ditt fra feil ende, bakfra.

  Du skriver langt og lenger enn langt om hvor viktige gener er for barn, foreldre og hele familien.
  Så presterer du alikevel å stille spørsmålet: "Kan du gi meg én god grunn til å ikke adoptere et barn istedet?". Absurd...

  "Kan du forklare meg hvordan naturen diskriminerer menn så de ikke kan få barn".
  Menn har ingen egen livmor og kan heller ikke føde barn selv. Men, single menn som ønsker seg barn kan adoptere. Noe du selv har gitt uttrykk for er en god løsning.

  "Kvinner som ikke får barn fordi de ikke klarer å finne en partner trenger ikke hjelp eller medlidenhet".
  Det forefaller meg interessant, at det alltid er kvinnen det fokuseres på. Alenemødre kritiseres for at de er single. For den fare de utsetter barna sine for som vokser opp uten fedre. Ingen spør om hvor faren er blitt av, hva faren har gjort eller hvordan faren har kunnet stikke av og la de to være igjen.
  Du skriver med forakt mot kvinner som ikke funnet noen å få barn sammen med, hva grunnen bak det er er for deg revnende likegyldig. Det er påfallende at du ikke skriver at du ikke har sympati for "de som ikke finner seg en partner å få barn med", men heller angriper kvinner i sin helhet.

  Igjen, absurd at du avsluttet innlegget ditt med et så langt skriv om hvor viktige og verdifulle gener er, og hvor mye bedre genetiske foreldre er enn andre foreldre, når du alikevel konkluderer tidligere i innlegget ditt med at gener ikke er så viktige alikevel.

  Så, til det spørsmålet som jeg oppfatter er det du egentlig lurer på: hvorfor åpne for at single kvinner skal få kreve assistert befruktning når det ville være greiere å gi de muligheten til å adoptere?
  Fordi single kvinner alt har muligheten til å adoptere - på lik linje med menn. I store deler av den vestlige verden har single kvinner rett til å kreve assistert befruktning, dersom de ønsker det. USA, Storbritannia, Danmark, Finland, m.fl., har alt denne muligheten. Det er ikke slik at færre menn blir fedre av den grunn i disse land, det er slik at de kvinner som ellers ikke ville fått barn får det nå gjennom assistert befruktning.
  Er ikke det flott?

  Og angående det at disse kvinnene skal ta utgiften for dette selv, det blir galt, da dette er en investering for staten. På samme måte som barnehage, skole, og annen utdanning er en investering i borgere som bidrar i samfunnet og betaler tilbake gjennom skatt så er også dette å skape borgere som senere i livet vil bidra til samfunnet. Så det blir helt klart galt at private skal betale dette helt ut av egen lomme.

  SvarSlett
 37. "Så presterer du alikevel å stille spørsmålet: "Kan du gi meg én god grunn til å ikke adoptere et barn istedet?". Absurd..."

  Adoptivbarn er ikke sammenlignbart med sæddonorbarn fordi barnet i disse tilfellene allerede eksisterer (som jeg allerede har påpekt hvis du hadde orket å lese alt skikkelig). Med adoptivbarn kan man foreta en evaluering av barnets liv og utsikter og konkludere at det sannsynligvis vil kunne få et bedre med ikke-biologiske foreldre istedetfor å vokse opp på barnehjem eller i ekstrem fattigdom.

  Mine argumenter om biologi gjelder fortsatt like fullt, men det er bedre å ha 2 foreldre av samme kjønn enn å ikke ha noen. Det er også bedre å ha 2 foreldre av samme kjønn enn å bo med sine foreldre men ikke ha så mye som en pinne å putte i kjeften når man er sulten. Dette er ting vi kan vite, før valget blir tatt.

  Forskjellen ligger i at ved donorbarn er det de samme voksne som ønsker seg barn som selv planlegger og skaper problemstillingen. Barnet eksisterer jo ikke enda. De kontraktsfester fravær av barnets biologiske opphav og fratar barnet muligheten til å ha kontakt under oppvekst med overlegg og det er en vesentlig forskjell her.

  "Du skriver med forakt mot kvinner som ikke funnet noen å få barn sammen med, hva grunnen bak det er er for deg revnende likegyldig....men heller angriper kvinner i sin helhet."

  Hvor har jeg vist forakt eller angrepet kvinner i sin helhet? Jeg bare sier at det ikke er en menneskerett og få barn og at ingen blir diskriminert selv om de ikke får barn. Barn er ikke en vare eller et forlystelsesobjekt.

  "hvorfor åpne for at single kvinner skal få kreve assistert befruktning når det ville være greiere å gi de muligheten til å adoptere? Fordi single kvinner alt har muligheten til å adoptere"

  Det at noe er mulig andre steder i verden er ikke ensbetydende med at det er riktig.


  "Og angående det at disse kvinnene skal ta utgiften for dette selv, det blir galt, da dette er en investering for staten"

  På hvilken bakgrunn er dette en investering for staten? Og hvorfor vil dette bidra til et bedre samfunn? Fordi alle til enhver tid bør få alt de peker på uansett?


  "det er slik at de kvinner som ellers ikke ville fått barn får det nå gjennom assistert befruktning. Er ikke det flott?"

  Nei.

  Det er jo en grunn til at de ellers ikke ville fått barn. De har jo valgt det selv. Og får man ikke barn bør man kanskje akseptere det eller gå for adopsjon istedetfor å frata et barn som enda ikke er skapt en mulighet de burde ha rett på.


  "en, single menn som ønsker seg barn kan adoptere. Noe du selv har gitt uttrykk for er en god løsning."

  Jeg syntes strengt tatt at man bør være i samboerforhold for å kunne adoptere. Å være alenemor eller far er ikke lett og barn krever mye oppmerksomhet. Men hvorfor kan ikke single kvinner adoptere istedet? Argumentasjonen eller rettferdiggjøringen i debatten er jo at biologisk tilknytning eller kjønn ikke spiller noen rolle så da spiller det vel heller ikke noen rolle om de må adoptere i stedet? Eller har de lyst på biologiske barn alikevel plutselig?

  SvarSlett
 38. Å si at "adoptivbarn er ikke sammenlignbart med assistert befruktnings-skapte barn", er som å si at norlenninger ikke er sammenlignbare med sørlenninger.
  Din tanker om barn som blir til gjennom assistert befruktning bygger på en hel del hypoteser og veldig lite fakta.
  Noen av disse er, "det er bedre å ha to foreldre av samme kjønn enn... (mener du lesbiske/homofile er dårligere foreldre fordi de elsker en som er av samme kjønn som dem selv?) ...en som ikke har en pinne å putte i kjeften når barnet sulter".
  Hypotesen din her er at single foreldre tjener så lite at de ikke egner seg som foreldre. Selvfølgelig tjener et hushold med to foreldre mer, som regel, enn et med en forelder og barn. Men akkurat som menn i sin tid dro hele forsørgerbyrden for hele familien alene kan også kvinner gjøre det i dag.
  Videre er din hypotese den at det er så ille for barn å vokse opp med bare en av foreldrene at det er viktig at foreldrene ikke skiller seg om så den ene er en alkoholiker som misshandler, slår, eller driver med seksuelle overgrep, enn det er at den ene forelderen skiller lag med barna, for det å vokse opp med bare en forelder er jo helt grusomt.

  Videre, du nevner dette med at man evaluerer adoptiv-foreldre før de får adoptere, noe som viser at du heller ikke kjenner til den prosess kvinner må gjennom før de får gjennomgå assistert befruktning. Fakta er at så vel på Stork-klinikken i Danmark, som her hjemme i Norge, går man gjennom økonomi, psykisk tilstand, helsemessig tilstand, med mere, før assistert befruktning er i nærheten av å gjennomføres. Det er ikke slik du ser for deg, bare å gå inn på nærmeste sædbank og få en sprøyte i livmoren, så blir man gravid!

  Og angående dette med homofile/lesbiske foreldre, hvordan kan du rakke ned på single kvinner som får barn gjennom assistert befruktning med det argumentet at de "fratar barnet den ene biologiske parten", når du samtidig mener det ikke er skadelig når lesbiske gjør det samme. For det er jo akkurat samme sak i forhold til biologi som skjer da.

  "Det at noe er mulig andre steder i verden er ikke ensbetydende med at det er riktig"
  Single kvinner kan da adoptere også her i Norge. Så fortsatt gjenstår spørsmålet, hvorfor skulle det være så mye mer galt for enslige kvinner å få rett til assistert befruktning når de alt har rett til å adoptere?

  "Hvordan er dette en investering for staten"
  Jo færre borgere, jo mindre skatt, jo mindre arbeidskraft. Need I say more?

  "De har jo valgt å ikke få barn selv"
  Og med assistert befruktning kan de velge å få barn SELV, er ikke det flott? ;)

  Kvinner flest ønsker noen å få barn med. Men det er ikke alltid så lett å finne den ene. Noen få faller utenfor pga lang utdanning, karriere, med mere. Disse få som faller utenfor ser på assistert befruktning som en god løsning. Slik det er nå drar disse jo til Danmark og får assistert befruktning gjennom en anonym donor.
  Hvis du mener seriøst at biologi er så viktig så må du jo være enig i at det er en bedre løsning dersom disse kvinnene heller fikk assistert befruktning her i Norge hvor barna etter hvert kan kreve å få vite hvem som er deres biologiske fedre?

  "Hvorfor kan ikke single kvinner adoptere i stedet"
  Fordi det ikke akkurat står barn i kø og venter på singel-foreldre som kan adoptere. Kina tillot singel-adopsjon før, men også de har knytt igjen den muligheten.

  "Har de lyst på biologiske barn helt plutselig"
  Alle barn er da biologiske ;)
  Har du gått med et barn i magen i ni måneder? Er du klar over hvilket bånd akkurat det skaper mellom mor og barn? Du glemmer hvor viktig rolle det spiller inn for mange...

  Sist vil jeg si at det er flott at du er engasjert! :)
  Uten noe om og menn. Det synes jeg virkelig.

  SvarSlett
 39. DEL 1

  "Noen av disse er, "det er bedre å ha to foreldre av samme kjønn enn... (mener du lesbiske/homofile er dårligere foreldre fordi de elsker en som er av samme kjønn som dem selv?) ...en som ikke har en pinne å putte i kjeften når barnet sulter"."

  Jeg mener ikke at lesbiske/homofile foreldre er dårligere foreldre fordi de elsker en som er av samme kjønn. De er dårligere foreldre fordi en av partene ikke er biologisk forelder og derfor har en av foreldrene ikke de samme forutsetningene til å veilede barnet.


  "Hypotesen din her er at single foreldre tjener så lite at de ikke egner seg som foreldre. "

  Det er ikke hypotesen min, og jeg forstår ikke hvor du har fått dette fra?


  "Videre er din hypotese den at det er så ille for barn å vokse opp med bare en av foreldrene at det er viktig at foreldrene ikke skiller seg om så den ene er en alkoholiker som misshandler, slår, eller driver med seksuelle overgrep, enn det er at den ene forelderen skiller lag med barna, for det å vokse opp med bare en forelder er jo helt grusomt."

  Du har en veldig livlig fantasi og du har samtidig skjønt veldig lite av problemstillingen jeg definerer.
  Du opererer med ukjente faktorerer og ting i fremtiden man ikke kan vite noe om. Så spør du meg om jeg syntes den ene hypotetiske forferdeligheten stilt opp mot en annen tenkt grei situasjon er bedre? Selvfølgelig syntes jeg ikke det når du driver fri diktning. Hvem vet, kanskje ei singel mor som shopper sperm på nettet også blir narkoman, mishandler de mennene hun har tidvise forhold til opp igjennom, mishandler sitt barn osv osv. Men det er det ingen som kan vite.

  Jeg operer med ting man faktisk vet når valget blir tatt.


  "Og angående dette med homofile/lesbiske foreldre, hvordan kan du rakke ned på single kvinner som får barn gjennom assistert befruktning med det argumentet at de "fratar barnet den ene biologiske parten", når du samtidig mener det ikke er skadelig når lesbiske gjør det samme."

  Jeg mener det heller ikke er optimalt når lesbiske gjør det samme hvis du snakker om assistert befruktning.
  Adopsjon og donorbarn er ikke det samme, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må gjenta dette før du begynner å argumentere på en rimelig og ryddig måte. Adopsjon kan være positivt for begge parter, både barnet som blir adoptert og de lesbiske/homofile foreldrene. De vet jo faktisk hva de velger for barnet før de tar valget i motsetning til når man baker barn som industri.

  SvarSlett
 40. DEL 2

  "Single kvinner kan da adoptere også her i Norge. Så fortsatt gjenstår spørsmålet, hvorfor skulle det være så mye mer galt for enslige kvinner å få rett til assistert befruktning når de alt har rett til å adoptere?"

  Jeg referte til retten til assistert befruktning, ikke til retten til adopsjon. Klippet og limte litt for lite av det du skrev der :)
  Det skulle være så mye mer galt fordi det er så mye mer forskjellig med donorbarn enn adopsjon enn det du tydeligvis klarer å ta innover deg.


  "Jo færre borgere, jo mindre skatt, jo mindre arbeidskraft. Need I say more?"

  Det er godt vi har noen som tydeligvis har forstått meningen med livet.
  Volum er tingen.


  "Og med assistert befruktning kan de velge å få barn SELV, er ikke det flott? ;)"

  Nei.


  "Hvis du mener seriøst at biologi er så viktig så må du jo være enig i at det er en bedre løsning dersom disse kvinnene heller fikk assistert befruktning her i Norge hvor barna etter hvert kan kreve å få vite hvem som er deres biologiske fedre?"

  Jeg er enig i at den beste løsningen ville vært og avskaffe praksisen helt og heller gjøre ordningen for adopsjon mer overkommelig.


  "Fordi det ikke akkurat står barn i kø og venter på singel-foreldre som kan adoptere. Kina tillot singel-adopsjon før, men også de har knytt igjen den muligheten."

  Dette er jo synd da. Men det er ingen menneskerett og få barn. Og homofile/lebiske kan jo ikke reprodusere seg fra naturens side så en av konsekvensene av å leve som homofil er at man ikke kan få egne barn på samme måte som et heterofilt par.


  "Har du gått med et barn i magen i ni måneder? Er du klar over hvilket bånd akkurat det skaper mellom mor og barn? Du glemmer hvor viktig rolle det spiller inn for mange..."

  Så det er dette og bo inni magen som skaper båndet, ikke den biologiske tilknytningen gjennom arvestoffer? Greit å kunne velge sine observasjoner selektivt så man ikke risikerer å gå i beina på seg selv.


  "Sist vil jeg si at det er flott at du er engasjert! :)
  Uten noe om og menn. Det synes jeg virkelig. "

  Så fint da!

  SvarSlett
 41. "Å si at "adoptivbarn er ikke sammenlignbart med assistert befruktnings-skapte barn", er som å si at norlenninger ikke er sammenlignbare med sørlenninger."

  Kan du utdype resonnementet?

  SvarSlett
 42. livejman: Et adoptivbarn er like mye et barn som et barn som er blitt til gjennom assistert befruktning. Stiller du de to ved siden av hverandre vil du aldri kunne peke ut hvem av dem som er adoptert og hvem som er blitt til gjennom assistert befruktning. Og ser du de leke i en barnehage vil du ikke se annet enn to barn som leker. På samme måte som du ikke kan se forskjell på en nordlenning og en sørlenning.

  I forhold til at barn skulle ta "skade" av å vokse opp i hjem med bare en forelder:

  The advantage that children get from living in two-parent families may actually be due to family stability more than the fact that their parents are married.

  A new study finds that children who who are born and grow up in stable single-parent homes generally do as well as those in married households in terms of academic abilities and behavior problems.

  "Many of the studies that show an advantage for children who grow up in married households versus those who grow up with single parents don't distinguish between family structure and family stability," said Claire Kamp Dush, author of the study and assistant professor of human development and family science at Ohio State University.

  "Our results suggest that the key for many children is growing up in a stable household, where they don't go through divorce or other changes in the family - whether that is in a single-parent home or a married home."
  ...
  The full sample for her study included 4,910 mothers and 11,428 children.
  ...
  She analyzed data on four variables for the children: reading and math test scores; a measure of behavioral problems; and a measure of home environment, which looked at levels of cognitive stimulation and emotional support.
  ...
  Overall, Kamp Dush said the results deliver good news to single parents who provide a stable home environment for their children.

  "I don't think we can say that growing up in a stable single parent home is necessarily worse than growing up with two married parents," she said.
  ...
  "Both romantic relationships and parenting are hard work. Unless you think that you and your partner can make it for the long haul, I think it would be better for single moms to avoid moving in with romantic partners. Family transitions are hard for kids."

  http://www.medicalnewstoday.com/articles/162479.php

  Fakta er at det er ikke antalet foreldre som avgjør hvorvidt barn får en god eller dårlig oppvekst, det er hvor god omsorg, omtanke, kjærlighet, barnet får som avgjør hvor god oppvekst barnet har.

  SvarSlett
 43. At enkelte menn blir sjalu for at de ikke selv kan føde barn er helt feil grunnlag å nekte single kvinner friheten til assistert befruktning når de blir nektet dette, ikke ut i fra hvor gode foreldre de er men ene og alene fordi de ikke er sammen med noen.

  Den store trusselen mot samfunnet er ikke at kvinner skulle finne ut av at, "nei nå har jeg mulighet for å få barn helt på egen hånd så nå gidder ikke jeg med menn mer" (ganske enkelt fordi kvinner flest tenker og føler det ikke slik mer enn menn gjør), den store trusselen mot samfunnet er at fler og fler kvinner finner ut av at de ikke vil ha barn. Og heller aldri får barn. Så jo flere kvinner som faktisk får barn - jo bedre!

  Betyr det enden på mannen hvis kvinnen kan få assistert befruktning, singel som gift som samboende med noen? Ja og nei. Jeg tror mannen som kulturell autoritet holder på å dø. I stedenfor tror jeg individualisme vil vokse frem i mye større grad.
  Men nei, menn vil ikke bli mindre attraktive bare fordi kvinner vil kunne få assistert befruktning som single. Noen kvinner vil få barn på egen hånd, noen kvinner vil bestemme seg for å flytte sammen med foreldrene sine og få barn sammen med de. Men kvinner flest vil fortsatt finne seg menn de ønsker barn sammen med. Kvinner som får barn på egen hånd i USA og andre land hvor de har muligheten består av en så liten del av befolkningen at de ikke kan telles i prosent.

  Og jo, det ER faktisk en menneskerett å få barn. Når en kvinne er gravid har INGEN, hverken stat eller privatpersoner, rett til å gripe inn og abortere det barnet fra henne. Det du derimot forsøker å si er at det er ingen menneskerett å bli gravid. Og det er sant. Derimot er det en menneskerett å ikke bli utsatt for diskriminering. Og slik loven er nå diskriminerer den heller enn å behandle mennesker rettferdig og likeverdig.

  SvarSlett
 44. DEL1

  Du vil aldri få bort diskriminering hvis utgangspunktet er at man hevder seg diskriminert av naturen selv. Det er en helt absurd problemstilling.

  Alternativt mener du at det foregår diskriminering fordi loven er utformet annerledes i andre land? Og blir loven innført slik du vil at den skal være får vi jo diskriminering av single menn som ikke har rett på surrogati?
  Og hva blir det neste? er det ikke også en menneskerett å få sex som jo er grunnleggende nødvendig for å lage barn? Staten må jo levere sextjenester for å hindre diskriminering?

  Argumentasjonen om å ikke diskriminere er romantisk og flott men du forfekter en forvridd og misforstått definisjon på diskriminering.

  Hadde du istedet gått inn for å reversere delen av den nye ekteskapsloven som omhandlet donorbarn og styrke mulighetene for adopsjon samt stramme inn eller til og med fjerne muligheten til donorbarn for heterofile ville du slått 4 fluer i en smekk. Du ville ikke diskriminert menn og du ville ikke diskriminert single kvinner og ei heller homofile og lesbiske som ville kunnet adoptere barn. Og du ville ikke diskriminert barn som ikke fikk vokse opp med sine biologiske foreldre som ønsket utgangspunkt.

  Vi er forskjellige i kraft av kjønnene våre og dette er selvfølgelig ikke utelukkende en kulturell konstruksjon selv om dette virker å være trendy å tro i visse politiske miljøer samt grupperinger.


  "Et adoptivbarn er like mye et barn som et barn som er blitt til gjennom assistert befruktning."

  Det er like fullt et barn, men det er et barn med andre og dårligere forutsetninger som forhåndsbestemt og kalkulert utgangspunkt.

  SvarSlett
 45. DEL2

  Når det gjelder de derre statistikk og forskningsrapportene du har gravet frem:
  Fakta, statistikk og forskning er helt umulig å referere til som en endelig konklusjon. Det finnes uttallig forskning og statistikk som sier både det ene og det andre. Hvem er kilden, hva er motivasjonen for det som er skrevet, i hvilket politisk klima er forskningen blitt til? (Kommer den f. eks. fra de statlige kjønnsforskerne?)

  Det tar meg 2 sek og søke opp noe oppgulp som støtter min sak eller din sak og det er rett og slett litt uinteressant.


  "Det du derimot forsøker å si er at det er ingen menneskerett å bli gravid. Og det er sant. Derimot er det en menneskerett å ikke bli utsatt for diskriminering."
  Det er også grunn til å spørre om det er en menneskerett og få se og vokse opp med sine biologiske foreldre til best mulig vilkår.

  Tja, skal vi legge vekt på den som omhandler graviditet og barnets rettigheter eller den som omhandler et heller tvilsomt diskrimineringstilfelle?


  "at enkelte menn blir sjalu for at de ikke selv kan føde barn er helt feil grunnlag å nekte single kvinner friheten til assistert befruktning når de blir nektet dette"

  Menn kan ikke føde barn uten kvinner og kvinner kan ikke føde barn uten menn. Så om man ønsker å ta i bruk assistert befruktning må man ta mannen med på kjøpet. Det er ens ansvar ovenfor barnet og livet man skaper. Det er dette som gjør at nesten ingen menn donerer sperm hvis de ikke kan være anonyme. Fordi det følger et åpenlyst og naturlig moralsk og etisk ansvar som effektivt blir skjult gjennom systematisering og anonymisering ved donorklinikkene.

  Det er ingen menneskerettighet og få barn og heller ikke å bli gravid.

  SvarSlett
 46. :) Takk for en god debatt og en god tone, livejman.
  Jeg forlater deg, for denne stund, med disse ordene til ettertanke:
  Der kjærligheten finnes, der finnes det også trygghet for barna, uavhengig av om foreldrene er fraskilte, gift, single, hetero- eller homoseksuelle.

  SvarSlett
 47. Veldig bra skrevet!
  I tillegg kan disse kvinnene som ikke får den hjelpen de trenger, bli psykisk syke. De kan komme i depresjoner, og andre psykiske lidelser.
  Liker kjenpegodt bloggen din! :D

  SvarSlett