onsdag 9. februar 2011

Ønsker en boklov

Konkurransen på det norske bokmarkedet reguleres i dag av Bokavtalen, en frivillig og tidsbegrenset avtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Avtalen skal bevare mangfoldet og sikre utvikling av norsk språk og litteratur. Gjennom avtalen kan forlagene blant annet bestemme fastpris på bøkene de gir ut, et virkemiddel som skal gjøre det lønnsomt å utgi smalere litteratur.

Bokavtalen er en av bærebjelkene i norsk kulturpolitikk, men en boklov vil sikre mer stabilitet og forutsigbarhet for bransjen. For at de store forlagene ikke skal bli for mektige, mener jeg at vi bør se på mulighetene for å regulere bokmarkedet.

Slik det er nå, fornyes bokavtalen hvert fjerde år. Innfører man en boklov, slipper man å bekymre seg for skiftende politiske vurderinger. En av de store svakhetene med bokavtalen er at det med jevne mellomrom såes tvil om hvorvidt det er reell konkurranse på det norske bokmarkedet.

Les mer om denne saken på db.no.

1 kommentar:

 1. Et par momenter her. Du skriver: "En av de store svakhetene med bokavtalen er at det med jevne mellomrom såes tvil om hvorvidt det er reell konkurranse på det norske bokmarkedet."

  Mener du med dette å si at det er søkelyset på konkurransesituasjonen som er problemet, snarere enn det faktum at tre forlag har enorm markedsmakt i Norge?

  Slik det nå står, virker det som om du vil innføre en fastprislov for å slippe ytterligere debatt om vertikal integrasjon og maktkonsentrasjon. Men det er vel ikke det du mener?

  Ellers bør dere fastpristilhengere holde et våkent blikk på situasjonen for ebøker i denne prosessen. For det er ikke til å komme forbi at EU-landene som gjerne nevnes som gode eksempler på bruk av fastprislov, også scorer lavt på bruk og salg av ebøker.

  Innovasjonen kommer i all hovedsak fra land med et uregulert bokmarked, som USA og Sverige. Der har man større aksept for at et blomstrende ebokmarked nødvendigvis vil føre til færre papirbokhandlere, slik veksten i digitalsalg av musikk har ført til nedlagte platebutikker.

  I verste fall kan en fastprislov som eksplisitt er ment å sikre dagens bokhandlerstruktur, være til hinder for omstillingene som er nødvendige for å få til et levende digitalt marked.

  mvh

  Eirik Newth

  SvarSlett