tirsdag 15. juni 2010

Far – direktør for familiens AS?

Mor og far er mer likestilt i norske hjem enn noensinne. Likevel er det slik at mødre oftere enn fedre er direktør i familiens AS. Det er som regel hun som planlegger barnebursdager, kjøper inn gaver til bestemor, vet hva barnet skal ha på seg neste dag, bestemmer når det skal vaskes og hvor godt det skal vaskes, avgjør hva familien trenger å handle inn og beslutter hvor sommerferien skal gå. Det er ingenting galt med at kvinner organiserer familien, men som alt annet krever det hennes tid. Det betyr at hun får mindre tid og energi til å bruke på andre ting, for eksempel jobben. Det er for så vidt ingenting galt i det, men det er trolig en av årsakene til at vi fortsatt ikke har likestilling i norske hjem eller på arbeidsplassene.

Alle familier må selvfølgelig få lov til å administrere familien sin som de vil. Men som politiker mener jeg det er viktig å legge til rette for at menn også får mulighet til å ta styringen på hjemmefronten hvis de vil det (mange har gjort det allerede). Det gjør vi blant annet gjennom å gi menn fedrekvote. Menn får nemlig flere fantastiske muligheter når de har permisjon alene med barnet. Hovedbonusen er selvfølgelig at de får tid til å bli kjent med sitt eget barn uten å ha mor hengende over skulderen. Men i tillegg får han mulighet til å bli sjef i hjemmet. Det er han som kan ta styringen når det gjelder matinnkjøp, klesvask og gulvvask, bursdagskakebaking og mye, mye mer.

Høyre vil fjerne fedrekvoten fordi likestillingen har kommet så langt, at menn vil ta ut permisjon helt av seg selv (noen vil selvfølgelig det, men på langt nær alle). Det Høyre neppe har tenkt på, er at deres forslag også får konsekvenser for fedres innsats når det gjelder administrering av hjemmet. Høyres fedrekvotekutt vil bety at mor fortsetter å ha makten i hjemmet, mens fedre aldri får den. Resultatet er at far vil jobbe mer og mor vil gå mer hjem. Det vil gå utover både likestillingen både i hjemmet og på arbeidsplasser. Jeg mener Høyres fedrekvoteforslag bør kastes på skraphaugen. Hva mener du?

1 kommentar:

  1. Du er helt på feil spor. Biologien gjør at det aldri vil bli total likestilling.

    SvarSlett