torsdag 7. mai 2009

Barnehagen utjevner økonomiske forskjeller

Å satse på barnehager og utdanning er den viktigste medisinen for å redusere sosiale forskjeller senere i livet. Det konkluderer Fordelingsutvalget som i går overleverte rapporten sin til finansministere. Utvalget foreslår gratis kjernetid i barnehagen for alle, økt andel førskolelærere, fjerning av kontantstøtten, årlig oppjustering av barnetrygden i takt med lønnsveksten og innføring av tiltak som minsker frafallet i den videregående skolen.

Rapporten viser at barn som har gått i barnehage, når de blir voksne, vil tjene mer penger enn de som ikke har gjort det. Ulikhet mellom folk, mellom de med dårlig råd og de med god råd, skapes altså i starten av livet. Jo tidligere du faller utenfor, desto større blir de sosiale og økonomiske forskjellene. Dette viser at å satse på oppvekst og utdanning er avgjørende tiltak for å utjevne forskjeller. Regjeringens stoiske tro på at barnehager er bra for barn, viser seg altså å være riktig. Utvalget mener at barnehagebarn for en fortrinn fremfor kontantstøttebarn som de drar med seg i voksentilværelsen.

De økonomiske forskjellene har økt mellom folk siden 1980-tallet. Det skyldes veksten i kapitalinntekter, for eksempel at en bolig er mye mer verdt i dag enn for tjue år siden. Utvalget foreslår derfor å innføre boligskatt, samt øke toppskatten. Men at skattesystemet er ikke nok for å redusere forskjellene viser de siste års utvikling. Løsningen for å få til dette er å gi barn et godt pedagogisk tilbud fra tidlig av og gi folk gode, universelle velferdsordninger. Dette betyr at det kun er den rød-grønne regjeringens politikk som kan bidra til å redusere forskjellene blant folk. Fordelingsutvalget anbefaler faktisk en enda kraftigere dosering med rød-grønn politikk. Detter burder være til ettertanke for Høyresida som satser på skattelette, vekk fra universelle velferdsordninger og mer private løsninger.

3 kommentarer:

 1. Alltid kjekt med bestillingsverk.

  Målet er tydeligvis obligatorisk barnehage fra barna er 1 år. Verdens helseorganisasjon anbefaler amming til barnet er 2 år. Hva med de som ønsker å ta den anbefalingen på alvor?

  Kanskje noen kvinner og menn faktisk heller ønsker å være hjemme med barna sine noen år ekstra fremfor å ha noen tusenlapper ekstra å rutte med noen år senere. Også de bør tas på alvor. Håper kontantstøtten blir en heftig valgkampsak. Den vinner KrF med glans!

  SvarSlett
 2. Ja, la oss for all del håpe at kontantstøtten blir en valgkampsak! Folk vil ikke ha den.

  SvarSlett
 3. Så Sondre Olsen tror det er umulig å forene arbeid med amming inntil barnet er 2 år? Fullamming anbefales bare inntil barnet er 6 måneder, vet du. Ved 6 måneders alder skal fast føde introduseres. Å kombinere jobb og amming når barnet spiser fast føde (grøt, middag, brødskiver etc.) er uproblematisk. Da handler det om å amme noen ganger om dagen, ikke som barnets eneste næringskilde.

  Til blogginnehaveren vil jeg si, hva med å gå i dialog med dem som legger inn kommentarer i bloggen din? Kjedelig at du bare skriver innlegg, noen kommenterer, og så lar du kommentarene stå uten å komme med tilsvar? Dialog engasjerer. Monolog er kjedelig.

  SvarSlett