torsdag 12. mars 2009

Høyre og Frp vil bryte loven

Det er oppsiktsvekkende at Høyre og Fremskrittspartiet velger å bryte norsk lov når de nå vil benytte politisk reklame på fjernsyn. Strasbourg-dommen legitimerer nemlig ikke større partiers mulighet til å kjøpe reklametid på tv.

Jeg er imot fjernsynsreklame, fordi det er dyrt. Små partier har i praksis ikke økonomi til å kjøpe seg reklameplass. Spesielt gjelder dette i riksdekkende fjernsyn. I praksis betyr politisk reklame at bare noen få og økonomisk sterke partier vil få mulighet til å skaffe seg politisk innflytelse gjennom fjernsynsreklame. Altså vil politisk reklame ha den stikk motsatte effekten av det dommen påpeker som et problem, nemlig at små partier ikke kommer til orde på tv.

Frp og Høyre tolker dessuten dommen feil. Den understreker nemlig at det norske reklameforbudet er lovlig og anerkjenner at fjernsyn kan reguleres strengere enn andre medier. Dommen påpeker imidlertid at små partier kommer for lite til orde i tv-mediet.

Dette tar kulturminister Giske konsekvensen av når han nå foreslår å endre NRK-plakaten slik at den får følgende tillegg ”NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen”. Gjennom endringene i NRK-plakaten stiller vi bare overordnede og prinsipielle krav om at partier over en viss størrelse skal omtales i den redaksjonelle valgdekningen. Det er NRK selv som har presisert hvor detaljert de har tenkt å gå til verks, og dette skjer innenfor de redaksjonelle vurderinger NRK-sjefen selv foretar.

3 kommentarer:

  1. Flott Gunn Karin, la oss slippe politisk reklame. Noe som er fint her i landet er at en styrer reklamen i TV, om en drar til ett naboland, blir en nærmest bombadert av reklame hele tiden på etern. Still heller krav til at alle slipper til, det beriker demokratiet. Ikke den idiotiske politiske reklamen på TV, vi har mer enn nok politisk reklame i valgkampen.

    SvarSlett
  2. ...men så har det ingen reel påvirkning å endre NRK-plakaten - noe Hans-Tore Bjerkaas selv har uttalt. Da blir det heller et politisk spill fra Giskes side. Reklame finansieres av støtte - mens redaksjonelle oppslag hentes inn etter hvor høyt man roper (altså ikke kvaliteten på utspillet). Hvor da den reele forskjellen er, blir heller diffus. Samtidig åpner reklame for at andre politiske spørsmål komme frem - istedenfor at det velges ut fra redaksjonenes forgodtbefinnende.

    SvarSlett
  3. Takker for kommentarer ang. politisk reklame. Når det gjelder krav til NRK som allmennkringkaster, så har vi mange slik. Både nynorsk, norsk musikk, livssynsprogrammer og programmer for barn er noen av disse. Det samme vil nå gjelde i forhold til dekningen av politikk, nemlig at NRK som allmennkringkaster må sørge for at hele det politiske bilde kommer befolkningen til del. Hvordan dette gjøres, er opp til kringkastingssjefen som redaktør å avgjøre. Hvis man skulle ha innført politisk reklame, ville det være redaktøren - og ikke de politiske partiene som avgjorde hva som kom på lufta eller ikke. Det jeg synes er trist med debatten rundt politisk reklame, er at det virker som medie-Norge mener at ytringsfriheten står og faller på politisk reklame. Jeg mener de heller burde se på hvorfor debatten om politisk reklame kom opp. Er det slik at mediene ikke klarer og sikre ytringsfriheten gjennom egne "spalter"?

    SvarSlett